پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش SharePoint Designer 2013

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش شیرپوینت

دوره-آموزش-sharepoint-designer-2013

در این آموزش تصویری با نحوه راه اندازی امکانات Sharepoint آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • کار با SharePoint
 • آشنایی با ابزارها در SharePoint
 • آشنایی با لیست ها و کتابخانه ها
 • کار با سایت ها و صفحات آنها
 • ایجاد یک سایت جدید
 • ایجاد یک صفحه جدید
 • ویرایش یک صفحه
 • آشنایی با مجوز ها
 • آشنایی با دستورات مرکب
 • تغییر و ایجاد کنترل ها در  SharePoint
 • تغییر لینک های پیمایش و تنظیمات
 • سفارشی کردن با تصاویر و ویدئو
 • آپلود تصاویر
 • افزودن یک تصویر به صفحه
 • آپلود فیلم ها
 • نمایش یک ویدیو از SharePoint
 • نصب ابزار SharePoint
 • ایجاد یک پالت رنگ سفارشی
 • استفاده از HTML در SharePoint
 • ایجاد یک صفحه با استفاده از HTML
 • ایجاد یک پکیج (WSP)

عنوان دوره: Lynda SharePoint Designer 2013 Branding SharePoint Sites سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 42 دقیقه نویسنده: Gini Courterتوضیحات:

Learn how to use SharePoint Designer 2013 to alter the default appearance of SharePoint websites and brand them for your business. This course covers some of the new branding features in SharePoint, as well as HTML techniques that leverage your existing design skills. Not a designer? Don't worry. Gini Courter shows how to customize your site in a few clicks using SharePoint Designer's Design Manager and composed looks. For those new to SharePoint, she also starts off with a review of basic tasks like creating sites and pages, and improved features for images and video. Every SharePoint site doesn't have to look the same. Give yours a fresh visual identity with these techniques.
Topics include:

Creating a new site Creating and editing pages Publishing a site Working with composed looks Modifying site navigation Adding images and video to your SharePoint site Customizing composed looks Creating master pages from HTML designs Using the Snippet Gallery

Introduction 5m 38s

Welcome 1m 6s

What you should know before watching this course 2m 54s

Using the exercise files 1m 38s

1. Working with SharePoint 19m 36s

Understanding the SharePoint products 2m 6s

Exploring a SharePoint site 3m 14s

Understanding lists and libraries 6m 3s

Understanding branding in SharePoint 8m 13s

2. Working with Sites and Pages 22m 36s

Creating a new site 6m 33s

Creating a new page 3m 8s

Editing a page 3m 41s

Enabling publishing on a site 4m 23s

Editing a page on a publishing site 4m 51s

3. Understanding Permissions 6m 1s

Introducing permissions 3m 40s

Discovering your permissions 2m 21s

4. Applying Composed Looks 8m 24s

Understanding composed looks 1m 36s

Choosing a composed look 3m 32s

Modifying a composed look 3m 16s

5. Modifying Navigation 16m 31s

Understanding SharePoint 2013 navigation 3m 14s

Modifying navigation links and settings 2m 27s

Creating a term set for custom navigation 6m 25s

Editing navigation on a publishing site 4m 25s

6. Customizing with Images and Video 29m 40s

Uploading images 7m 9s

Adding an image to a page 3m 31s

Using image renditions on publishing sites 2m 42s

Editing an image rendition 2m 13s

Creating a new rendition 1m 50s

Uploading videos 4m 51s

Displaying a video from SharePoint 3m 34s

Embedding an external video 3m 50s

7. Customizing a Composed Look 30m 46s

Diving into composed looks 5m 54s

Installing the SharePoint Color Palette tool 1m 4s

Installing SharePoint Designer 4m 3s

Creating a custom color palette 13m 0s

Adding the custom palette to the Theme Gallery 1m 34s

Creating a custom composed look 5m 11s

8. Using HTML in SharePoint 22m 2s

Understanding the Design Manager 2m 17s

Mapping a network drive 2m 20s

Loading assets into the Master Page Gallery 1m 37s

Creating a master page from an HTML design 2m 51s

Modifying the master page 4m 1s

Using the Snippet Gallery 4m 12s

Publishing a master page 55s

Assigning a master page 2m 17s

Creating a design package (WSP)

حجم فایل: 333MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SharePoint Designer 2013 Branding SharePoint Sites

پیشنهاد فرادرس