تبلیغات

دوره آموزش SolidWorks Electrical Schematic Fundamentals

دسته بندی ها: آموزش اینترنت اشیاء (IOT) ، آموزش های Infinite Skills ، آموزش سالیدورک (SolidWorks)

دوره-آموزش-solidworks-electrical-schematic-fundamentals

در این آموزش تصویری با نحوه رسم شماتیک های الکتریکی رشته برق با استفاده از نرم افزار SolidWorks آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه InfiniteSkills می باشد.

سرفصل های دوره:

 • نصب و راه اندازی نرم افزار
 • کار با پایگاه داده SQL
 • ایجاد یک پروژه
 • باز کردن پروژه موجود
 • کار با نمودارهای خطی
 • اضافه کردن نمادها به نمودار
 • تعریف کابل کشی
 • ساخت پایانه ها و اتصال رسانای کابل به Pins
 • اضافه کردن قطعات به نمادها - قسمت 1
 • اضافه کردن قطعات به نمادها - قسمت2
 • اضافه کردن قطعات به نمادها - قسمت3
 • اتصال قطعات به کابل - قسمت 1
 • اتصال قطعات به کابل - قسمت 2
 • کار با Multi-Wire
 • کار با سیم کشی ها
 • کار با کتابخانه ها و ماکروها
 • ویرایش یک نماد موجود
 • ایجاد نمادهای جدید - قسمت 1
 • ایجاد نمادهای جدید - قسمت 2
 • کار با PLC ها
 • طراحیPLC 
 • گزارش گیری
 • و......

عنوان دوره: InfiniteSkills SolidWorks Electrical Schematic Fundamentals

توضیحات:

n this SolidWorks Electrical – Schematic Fundamentals training course, expert author Michael LaFleche teaches you how to harness the power of SolidWorks to fully document line diagrams, schematics, terminal strips, and PLC’s. This course is designed for users that already have a basic working knowledge of SolidWorks and basic schematic blueprint reading skills. 

You will start by learning how to create a project, and then jump into creating a new schematic. From there, Michael teaches you about detailed cables, and how to add manufacturer parts to symbols. This video tutorial also covers multi-wire schematics, references, symbol libraries, and PLC’s and cabinet layout. Finally, you will learn how to configure the SolidWorks Electrical environment to suit your working needs, with custom symbols, reports, and manufacturer information, to enable a complete Bill of Materials.

Once you have completed this computer based training course, you will be fully capable of using the SolidWorks Electrical Schematic software for your own projects, and be able to collaborate with multiple engineers to work on projects at the same time. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

01. Introduction Introduction And Course Overview About The Author Installation And Setup SQL Database And File System Tour 0105 How To Access Your Working Files 02. Projects Creating A Project Opening An Existing Project Archiving Projects Project Templates 03. Single Line Diagrams Creating A New Schematic Adding Single Line Diagram Symbols Setting Locations Managing Locations 0305 Connecting Symbols With Cables 0306 Replacing Title Block 04. Detailed Cables 0401 Defining Detailed Cabling 0402 Creating Terminals And Connecting Cable Conductors To Pins 0403 Creating Cable Database References 05. Manufacturer Parts Manager 0501 Adding Manufacturer Parts To Symbols - Part 1 0502 Adding Manufacturer Parts To Symbols - Part 2 0503 Adding Manufacturer Parts To Symbols - Part 3 0504 Connecting Parts To Cables Via Terminals - Part 1 0505 Connecting Parts To Cables Via Terminals - Part 2 0506 Creating New Manufacturing Items 06. Multi-Wire Schematics 0601 Drawing Wires 0602 Inserting Symbols 0603 Referencing Single Line Diagram Symbols 0604 Black Box Symbols 0605 Terminal Blocks 07. References 0701 Cross-Referencing Symbols 0702 Multi-Page Wire References 0703 Adding Symbols From Components Browser 0704 Location Boxes 0705 Function Boxes 08. Symbol Libraries And Macros 0801 Editing An Existing Symbol 0802 Creating New Symbols - Part 1 0803 Creating New Symbols - Part 2 0804 Paste Special 0805 Macros For Design Re-Use 09. PLCs And Cabinet Layout 0901 Inserting PLCs 0902 Importing I/O From Other PLC Programming Software 0903 Creating PLC Drawings 0904 Using PLC Macro Symbols 0905 2D Cabinet Layout 10. Reports 1001 Net Lists And Wire Lists - Part 1 1002 Net Lists And Wire Lists - Part 2 1003 Bill Of Materials 1004 Terminal Strip Drawing - Part 1 1005 Terminal Strip Drawing - Part 2 1006 Basic Report Customization 11. Conclusion 1101 Wrap-Up

حجم فایل: 450MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills SolidWorks Electrical Schematic Fundamentals

پیشنهاد فرادرس