پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش Windows Azure Access Control Service

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

دوره-آموزش-windows-azure-access-control-service

Access Control Service در سیستم عامل Windows Azure یک مکانیزم امنیتی برای محافظت از داده ها و کنترل دسترسی ها ایجاد می کند.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و نحوه کار با Access Control Service در Windows Azure را شرح می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • کار با Identity Providers
 • IDP چیست؟
 • Token چیست؟
 • استفاده از ACS در یک Web Application
 • ACS و Windows Azure
 • مدیریت Key
 • یکپارچه سازی Windows Azure Access Control Service  با  ASP.NET
 • پیاده سازی Logout در ACS
 • یکپارچه سازی فیس بوک با ACS
 • پیکربندی ADFS در ACS
 • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: Windows Azure Access Control Service سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 10 دقیقه نویسنده: Scott Seelyلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Who do you want to trust to verify your identity?
	 02:20	
Identity Providers
	 01:26	
What does an IdP do?
	 01:16	
What does a token do?
	 01:49	
Windows Access Control Service
	 01:28	
Claims
	 01:52	
Relying Party Applications
	 00:48	
Demo: Intro to using ACS in a Web Application
	 08:20	
Summary
	 01:16	
Windows Azure Access Control Service Fundamentals		 00:36:10	
Introduction
	 00:29	
ACS and Windows Azure
	 01:23	
Authorization Patterns
	 00:47	
Passive Authorization
	 01:22	
Demo: Passive Authorization
	 05:17	
Active Authorization
	 04:39	
Demo: Active Authorization
	 08:04	
Security Setup
	 02:03	
Demo: Programmatically Configuring ACS
	 08:52	
Key Management
	 02:05	
Summary
	 01:09	
Integrating the Windows Azure Access Control Service with ASP.NET		 00:38:56	
Introduction
	 00:54	
Identity Providers
	 01:22	
Windows Azure Access Control Service
	 00:59	
Passive Authorization Choreography
	 01:58	
Standard Claims
	 01:46	
Integration with Windows Identity Framework
	 01:11	
Demo: Adding ACS as a Federation Provider
	 07:08	
Demo: Implementing Logout in ACS
	 02:20	
Demo: Integrating ACS with the ASP.NET Role Provider
	 08:35	
Demo: Integrating Facebook with ACS
	 07:53	
Demo: Customize the ACS Login Page
	 03:42	
Summary
	 01:08	
Windows Azure ACS/ADFS Integration		 00:34:20	
Introduction
	 00:42	
ADFS Overview
	 01:45	
Data used in Federation
	 01:30	
Demo: Configuring ADFS in ACS
	 12:20	
Integrating ACS with WS-Federation/SAML
	 01:13	
Demo: Passive Authorization with ADFS
	 04:39	
Demo: Active Authorization/Authentication with ADFS
	 10:49	
Summary
	 01:22

حجم فایل: 435MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Azure Access Control Service

پیشنهاد فرادرس