تبلیغات

دوره آموزش Windows Azure Service Bus

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

دوره-آموزش-windows-azure-service-bus

در این آموزش تصویری با Service Bus در Windows Azure آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Service Bus چیست؟
 • انواع متداول Service Bus
 • استفاده از Service Bus Environment  و  TokenProvider
 • کار با WCF Ports
 • پیکربندی سرویس های موجود برای استفاده از Relay Service
 • پیکربندی Relay Service Client
 • استفاده از Asynchronous Messaging
 • استفاده از Queue ها
 • ارسال و دریافت پیام از Queues
 • ایجاد Topics و Subscriptions
 • برخورد با Failure
 • استفاده از Sessions و Transactions با Queues
 • کار با NetMessagingBinding

عنوان دوره آموزشی: Windows Azure Service Bus سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 5 دقیقه نویسنده: Scott Seelyلیست سرفصل های دوره آموزشی:

What is the Service Bus?
	 02:19	
Service Bus Reach
	 00:43	
Demo: Provision a Service Bus Namespace
	 02:04	
When to use the services
	 02:34	
Service Bus Common Types
	 01:57	
Demo: Using Service Bus Environment and TokenProvider
	 12:54	
Summary
	 00:42	
Windows Azure Service Bus Relay Service		 00:32:55	
Introduction
	 00:46	
Relay Service
	 01:58	
Supported Message Exchange Patterns
	 01:22	
Supported Communication Styles
	 00:24	
WCF Service Bus Bindings
	 01:25	
WCF Ports
	 01:28	
Demo: Configure an Existing Service to use the Relay Service
	 08:40	
Demo: Configure a Relay Service Client
	 05:42	
Demo: Authenticating to the Service Bus Using Active Directory
	 06:10	
One-Way Messaging Support
	 02:33	
Summary
	 02:27	
Windows Azure Service Bus Queues and Topics		 01:09:12	
Introduction
	 01:49	
Uses of Asynchronous Messaging
	 01:19	
When to use queues
	 01:34	
When to use topics
	 02:01	
Common Types
	 02:21	
Demo: Using Queues
	 04:21	
Demo: Sending and Receiving Messages from Queues
	 09:00	
Demo: Creating Topics and Subscriptions
	 05:31	
Demo: Sending and Receiving Messages with Topics and Subscriptions
	 05:51	
Dealing with Failure
	 03:11	
Demo: Handling Failures
	 08:44	
Sessions
	 01:37	
Transactions
	 02:04	
Demo: Using Sessions and Transactions with Queues
	 08:33	
Demo: NetMessagingBinding
	 09:35	
Summary
	 01:41

حجم فایل:  438MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Azure Service Bus

پیشنهاد فرادرس