پیشنهاد فرادرس

دوره آموزش XAML Jumpstart

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه ، آموزش XAML

دوره-آموزش-xaml-jumpstart

XAML یک زبان توصیفی مبتنی بر XML است که توسط مایکروسافت معرفی شده و در اپلیکیشن های WPF ، Silverlight و ... می توانید برای طراحی رابط گرافیکی از آن استفاده کنید.

این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight نحوه کار با XAML را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی XAML
 • چرا از XAML استفاده کنیم؟
 • نمونه پروژه: عکس ها و رسانه ها
 • مبانی کنترل و تعامل با آنها
 • ContentControl و روابط
 • پانل و سیستم طرح بندی
 • نسخه ی نمایشی StackPanel
 • آموزش شبکه بندی
 • ملزومات مقید سازی داده ها
 • کار با DataContext
 • دامنه DataContext
 • کنترل زمان بندی هماهنگ سازی
 • کار با مبدل
 • کار با ItemsControls
 • ساختار ItemsControl
 • نمونه پروژه: ItemsPanelTemplate و DataTemplate
 • درباره DataTemplates
 • اطلاع از UI
 • تجزیه و تحلیل و رفع اشکال XAML
 • تجزیه و تحلیل XAML با XAML
 • نکات XAML

عنوان دوره آموزشی: XAML Jumpstart: Getting Started With XAML سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 14 دقیقه نویسنده: Kevin Dockxلیست سرفصل های دوره آموزشی:

If you're working on an app for WPF, Windows Phone, Windows Store, or Silverlight, you'll probably want to learn what XAML is all about, and that's exactly what this course offers. This course covers the basics of XAML in a very practical, demo-driven way so you can start building apps right away. The topics include syntax, shapes, brushes and masks, common controls, panels, trees, and the layout system, right up to interacting with XAML and data binding. The course also offers an overview of how you can analyze and debug your XAML code. Next to that, it includes plenty of demos and resources. 

Introduction 01:45 What's XAML? 02:32 Why XAML? 01:52 On Tooling and Demos 01:48 The First Steps - Demo 10:35 Summary 00:52 Basic Elements, Shapes, Brushes, and Masks 00:24:28 Introduction 03:04 Visualize: Say Hello to Shapes 01:02 Shapes - Demo 01:41 A Special Kind of Shape: The Path 01:14 Path - Demo 03:05 How to Paint: The Various Brushes 02:07 Brushes - Demo 04:15 On Images and Media 00:37 Images and Media - Demo 02:09 One Step Beyond: Masks 01:46 Masks - Demo 01:59 Summary 01:24 Control Basics and Interacting With Them 00:19:15 A Word on Controls 01:29 On ContentControl and Relations 02:08 Templating a Control - Demo 04:59 Interacting: Routed Events 02:53 The Anatomy of a Button Click 01:56 Routed Events and Arguments - Demo 04:40 Summary 01:05 Panels and the Layout System 00:24:50 Introduction 00:42 Panels 00:51 Canvas 00:37 Canvas - Demo 02:08 StackPanel 00:21 StackPanel - Demo 00:58 Grid 00:32 Grid - Demo 03:46 Common Layout Properties 04:14 Common Layout Properties - Demo 02:28 The Visual Tree 04:00 The Layout System 02:48 Summary 01:18 Data Binding Essentials 00:39:00 Introduction 01:40 Data Binding: A First Taste - Demo 04:06 Source, Target, and Binding Explained 01:52 On DataContext and Scope 01:54 DataContext and Scope - Demo 06:16 Binding Modes and Notifying the UI 03:17 Binding Modes - Demo 04:36 Controlling Synchronization Timing 01:21 Controlling Synchronization Timing - Demo 04:50 Working With Converters 01:31 Converters - Demo 06:12 Summary 01:20 Working With ItemsControls 00:22:10 Introduction 01:22 ItemsControl: A First Taste - Demo 02:39 A Look Into the Structure of an ItemsControl 01:50 ItemsPanelTemplate and DataTemplate - Demo 02:33 What About Different DataTemplates? 01:00 DataTemplateSelector - Demo 06:44 Notifying the UI 01:23 Adding and Removing Items - Demo 03:35 Summary 00:59 Using Resources and Styling Controls 00:23:37 Introduction 02:34 Working With Resources - Demo 01:39 Resource Scope 01:27 Resource Dictionaries 02:37 Dictionaries and Scope - Demo 04:26 Introduction to Styles 02:27 Styling - Demo 02:50 Style Inheritance 01:17 Style Inheritance - Demo 03:14 Summary 01:01 Debugging and Analyzing XAML 00:12:05 Introduction and Debugging 01:06 Debugging - Demo 02:26 Analyzing XAML With XAML Spy 00:37 Analyzing XAML With XAML Spy - Demo 03:16 XAML Tips 02:06 On Memory Profiling 01:39 Summary 00:50 Choosing the Right Tool for the Job 00:09:40 Introduction and Choosing the Right Tool 04:25 Course Summary 04:13 What's Next? 01:00

حجم فایل: 498MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight XAML Jumpstart Getting Started With XAML

پیشنهاد فرادرس