پیشنهاد فرادرس

دوره محاسبات برای تجزیه و تحلیل داده دانشگاه Johns Hopkins

دسته بندی ها: دانشگاه جانز هاپکینز ، تحلیل داده (Data Analysis)

دوره-محاسبات-برای-تجزیه-و-تحلیل-داده-دا

دانشگاه جانز هاپکینز (Johns Hopkins University) یکی از دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا بوده و در بالتیمور واقع است. این دانشگاه در ۲۲ ژانویه ۱۸۷۶ شروع به فعالیت نمود و به اسم تامین کننده مالی آن جانز هاپکینز نامیده شد.

دوره محاسبات برای تجزیه و تحلیل داده دانشگاه Johns Hopkins را برای علاقه مندان آماده کرده ایم.

سرفصل های دوره:

 • تجزیه و تحلیل داده
 • دریافت راهنما
 • کار با داده ها
 • مبانی شبیه سازی
 • انواع تجزیه و تحلیل داده
 • منابع مجموعه داده
 • ساختار تجزیه و تحلیل داده
 • سازماندهی تجزیه و تحلیل داده
 • منابع داده ها
 • مبانی اطلاعات Munging 
 • نمودارهای نمایشی
 • ابزار خوشه
 • حداقل مربعات عمومی
 • ANOVA با عوامل متعدد
 • جستجوی دودویی
 • و...

عنوان دوره:Johns Hopkins University Computing for Data Analysis

توضیحات:

2 - 1 - The Landscape of Data Analysis (402)
2 - 2 - Course Logistics (806)
3 - 1 - Course Introduction (413)
3 - 2 - Getting Help (1224)
3 - 3 - What Is Data (1125)
3 - 4 - Representing Data (1842)
3 - 5 - Representing Data in R (1318)
3 - 6 - Simulation Basics (957)
3 - 7 - Types of Data Analysis Questions (1054)
3 - 8 - Sources of Data Sets (734)
4 - 1 - Structure of a Data Analysis (Part 1) (1215)
4 - 2 - Structure of a Data Analysis (Part 2) (1659)
4 - 3 - Organizing a Data Analysis (1613)
4 - 4 - Getting Data (Part 1) (2148)
4 - 5 - Getting Data (Part 2) (2205)
4 - 6 - Data Resources (730)
4 - 7 - Summarizing Data (2321)
4 - 8 - Data Munging Basics (3131)
5 - 1 - Example Analysis Assignment (747)
5 - 2 - Exploratory Graphs Part 1 (2027)
5 - 3 - Exploratory Graphs Part 2 (2319)
5 - 4 - Expository Graphs (1546)
5 - 5 - Hierarchical Clustering (1740)
5 - 6 - K-Means Clustering (836)
5 - 7 - Dimension Reduction (2124)
6 - 1 - Clustering Example (1829)
6 - 2 - Basic Least Squares (1112)
6 - 3 - Inference Basics (2122)
6 - 4 - P-values (1539)
6 - 5 - Regression with Factor Variables (1706)
6 - 6 - Multiple Variable Regression (1053)
6 - 7 - Regression in the Real World (2026)
7 - 1 - ANOVA with multiple factors (1243)
7 - 2 - Binary outcomes (2320)
7 - 3 - Count outcomes (1629)
7 - 4 - Model checking and selection (2624)
8 - 6 - Setting Your Working Directory and Editing R Code (Mac) [742]

حجم فایل: 643MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Johns Hopkins University Computing for Data Analysis

پیشنهاد فرادرس