آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره مدل های جدید کسب و کار در جامعه دانشگاه Virginia

دسته بندی ها: دانشگاه ویرجینیا ، آموزش تجارت الکترونیک (E-Commerce)

دوره-مدل-های-جدید-کسب-و-کار-در-جامعه-دان

دانشگاه ویرجینیا (University of Virginia) یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا است که در ایالت ویرجینیا واقع شده است. دانشگاه ویرجینیا توسط توماس جفرسون در سال 1819 میلادی، بنیان نهاده شد. این دانشگاه جزو میراث جهانی یونسکو در آمریکا به ثبت رسیده اشت.

در این دوره آموزشی که مربوط به دانشگاه Virginia می باشد، با مدل های جدید کسب و کار در جامعه آشنا می شوید.

سرفصل های دوره:

 • کسب و کار در Society
 • چهار نقص در کسب و کار
 • بحران مالی جهانی
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها
 • ظهور افکار عمومی
 • اصول تجارت کردن
 • سرمایه داری
 • تعهد کارمند
 • نمونه هایی از ایجاد ارزش برای ذینفعان
 • کارآفرینی اجتماعی
 • و...

عنوان دوره: University of Virginia New Models of Business in Society

توضیحات:

100 - 1 - 1.1 Business in Society_ Course Overview (4_16)
100 - 2 - 1.2 The Dominant Story of Business (6_45)
100 - 3 - 1.3 Four Flaws in the Dominant Story (6_20)
100 - 4 - 1.4 The Fourth Flaw (10_02)
100 - 5 - 1.5 The Global Financial Crisis (5_40)
100 - 6 - 1.6 A New Story is Emerging (7_18)
200 - 1 - 2.1 Corporate Philanthropy History (4_44)
200 - 2 - 2.2 Corporate Philanthropy Current Issues (5_34)
200 - 3 - 2.3 Corporate Social Responsibility (7_53)
200 - 4 - 2.4 Corporate Philanthropy and Corporate Social Responsibility_ Next Steps (7_31)
300 - 1 - 3.1 The Rise of Public Opinion (5_09) 
300 - 2 - 3.2 Economy, Society and Environment (7_46)
300 - 3 - 3.3 The Environmental Crisis Argument (6_37)
300 - 4 - 3.4 The Shades of Green Argument (8_30)
300 - 5 - 3.5 The Challenges of Environmentalism (5_56)
400 - 1 - 4.1 The Emergence of a Stakeholder Approach to Business (10_20)
400 - 2 - 4.2 It-'s Purpose, Not Profits (6_45)
400 - 3 - 4.3 The Interconnection and No Trade-off Principles (6_35)
400 - 4 - 4.4 The Friction Principle (6_28)
400 - 5 - 4.5 Conscious Capitalism (10_57)
400 - 6 - 4.6 Employee Engagement (17_28)
400 - 7 - 4.7 Examples of Creating Value for Stakeholders (17_46)
500 - 1 - 5.1 Social Entrepreneurship to Stakeholder Entrepreneurship (6_02)
500 - 2 - 5.2 Husk Power (2_02)
500 - 3 - 5.3 Maggie-'s Ethical Auto Repair (5_29)
500 - 4 - 5.4 Red Goat Records and Passion (4_43)
500 - 5 - 5.5 Can One Person Make a Difference- (5_55)
500 - 6 - 5.6 Summary and Next Steps (3_42)
Week Five Lecture Notes
Week Four Lecture Notes
Week One Lecture Notes
Week Three Lecture Notes
Week Two Lecture Notes

حجم فایل: 412MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
University of Virginia New Models of Business in Society

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس