تبلیغات

دوره ADFS2 and WIF 3.5

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET

دوره-adfs2-and-wif-3-5

این دوره آموزشی(ADFS2 and WIF 3.5) مدل برنامه نویسی در ASP.NET: معماری، پیاده سازی، راه اندازی، سفارشی سازی و پروتکل و Zen  را توضیح می دهد.

این مجموعه آموزشی دارای سطح پیشرفته و مدت زمان 4 ساعت و 48 دقیقه است. و محصول PluralSight می باشد.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • راه اندازی LAB
 • راه های جدید
 • راه NET : WIF
 • پرسش های متداول
 • پیوند به بیرون
 • WIF منفعل
 • HTTP 101
 • اصول WS
 • پیکربندی WIF
 • تغییر مسیر به فرستنده
 • POST با رمز SAML
 • شروع به کار با کوکی FedAuth
 • راه اندازی ADFS2
 • پیکربندی ADFS2
 • پیوند به بیرون
 • راه اندازی wifdemo
 • WAYF
 • WIA در مقابل فرم
 • ابرداده ADFS
 • متاداده مرکزی
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Modules and LAB setup			
Introduction	 		
LAB setup	 		
	ASP.NET and SSO			
Introduction	 		
The current problem(s)	 		
The new way	 		
Federated	 		
Airport analogy	 		
So many protocols	 		
The .NET way: WIF	 		
FAQ	 		
References	 		
	WIF Passive			
Introduction	 		
HTTP 101	 		
WS-Fed basics	 		
Fiddler2 demo	 		
Detailed Flow Diagram	 		
WIF configuration	 		
Redirect to Issuer	 		
POST with SAML token	 		
GET with FedAuth cookies	 		
wsignoutcleanup	 		
References	 		
	ADFS2 Passive			
Introduction	 		
On the surface	 		
Under the hood	 		
Message flow and internals	 		
Customizing ADFS2 Passive	 		
Claims Configuration	 		
IdP Claims Engine	 		
RP Claims Engine	 		
References	 		
	ADFS2 and WIF 3.5 setup			
Introduction and Project plan	 		
ADFS2 Setup	 		
ADFS2 Configuration	 		
ADFS2 Confidence test	 		
wifdemo setup	 		
	Unraveling the claims language			
Introduction	 		
Claims program	 		
Conditions and actions	 		
Condition samples	 		
Query and IAttributeStore	 		
Query samples	 		
Claims language tips	 		
	Common Passive Scenarios			
Introduction	 		
Initially anonymous	 		
WAYF	 		
WIA vs. Form	 		
ClaimsAuthXyzManager	 		
Inactivity timeout	 		
SignOut	 		
	Introduction SAML metadata			
Introduction, why, what	 		
ADFS metadata	 		
Issuer hierarchy	 		
Central Metadata	 		
References	 		
	SAML2 IdentityProvider			
Introduction	 		
History and experience	 		
SAML demo	 		
SAML Logon	 		
SAML Logout	 		
Functionality mapping	 		
References

حجم فایل:393MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ADFS2 and WIF 3.5

پیشنهاد فرادرس