آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره Berglund and McCullough on Mastering Cassandra for Architects

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های OReilly ، آموزش NoSQL

دوره-berglund-and-mccullough-on-mastering-cassandra-for-architects

Cassandra چیست؟

Cassandra یک پایگاه داده NOSQL متن باز است که برای کار با داده های خیلی بزرگ بسیار مناسب است.

در این آموزش تصویری با Cassandra و نحوه راه اندازی آن آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Oreilly می باشد.

سرفصل های دوره:

  • معرفی Cassandra
  • کار با مدل های داده ای
  • الگوهای مدل سازی داده ها
  • کار با کوئری های Cassandra
  • Cassandra به عنوان یک کلاستر
  • ذخیره سازی داده ها
  • موارد جالب درباره Cassandra 
  • و...

عنوان دوره: Oreilly Berglund and McCullough on Mastering Cassandra for Architectsتوضیحات:

This in-depth video training session introduces you to the Cassandra NoSQL database, from drivers to deployment. Through a series of group exercises, you’ll discover several new data modeling patterns in Cassandra that depart from the relational tradition in important ways. Learn how Cassandra delivers on its promise of horizontal scalability and fault tolerance, and how its log-structured storage subsystem helps it achieve impressive write and read performance. You’ll also look at some common administrative scenarios such as adding and removing nodes.
To put Cassandra in context, Matthew McCullough and Tim Berglund present a brief survey of other players in the NoSQL space, including MongoDB, Neo4J, and Redis. You’ll learn how Cassandra differs from the relational tradition, including its different approach to transactionality and how it impacts system design. If you want to explore Cassandra, or are considering adopting it in the near future, this video is for you.
Introduction 8 minutes
Why Cassandra and Not Something Else? 35 minutes
Data Model 29 minutes
Data Modeling Patterns 37 minutes
A Data Modeling Exercise 16 minutes
The Cassandra Query Language 20 minutes
Cassandra as a Cluster 56 minutes
Log-Structured Storage 18 minutes
Operational Topics 10 minutes
Cool Things About Cassandra 6 minutes
Final Q&A 6 minutes

حجم فایل: 1.99GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Oreilly Berglund and McCullough on Mastering Cassandra for Architects

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس