آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره BPF Edition

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های LinuxCBT ، آموزش شبکه

دوره-bpf-edition

این آموزش تصویری مبحث Berkeley Packet Filters در لینوکس را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه LinuxCBT می باشد.

سرفصل های دوره:

 • فیلترها و امنیت (BPF) - ماژول XI
 • ویژگی های توپولوژی  ها
 • ارسال فیلترها برای سناریوهای مختلف
 • تست و اشکال زدایی فیلتر
 • کار با پروتکل ها
 • ارسال فیلتر های چند تکه برای سناریوهای مختلف
 • تست و اشکال زدایی فیلتر
 • کار با TCPDump و Windump
 • کار با BPFs با Snort
 • کار با BPFs با WireShark
 • لیست BPF
 • و...

عنوان دوره: LinuxCBT BPF Edition مدت زمان: 8 ساعت

توضیحات:

Berkeley Packet Filters (BPF) Security - Module XI
Introduction - Topology - Features
Discuss course outline
Explore network topology
Identify key systems to be used
Discuss key BPF features 
Type Qualifiers
Identify type qualifiers
Explore examples
Write filters for various scenarios
Test and debug filters 
Directional Qualifiers
Discuss features and benefits
Identify directional qualifiers
Write filters for various scenarios
Test and debug filters 
 Protocol Qualifiers
Identify protocol qualifiers
Explore a number of protocols and options
Write filters for various scenarios
Test and debug filters
Combine type, directional and protocol qualifiers
Evaluate results 
 Rule (Filter) Negation | Alternation | Concatenation
Discuss features and benefits
Write alternated filters for various scenarios
Write concatenated filters for various scenarios
Write negated filters for various scenarios
Test and debug filters
Evaluate results 
Rule (Filter) Segregation with Parenthetical Statements
Discuss features and benefits
Write parenthesized rules for various scenarios
Write alternative rules and contrast
Test and debug parenthesized and alternative rules
Evaluate results 

TCPDump & Windump Discuss features and benefits Explore useful features of both utilities Execute with key options Apply additional BPFs Evaluate results BPFs with Snort® NIDS|NIPS Discuss features and benefits Install Snort® Explore useful options Apply predefined BPFs Evaluate results BPFs with WireShark Capture | Analysis Engine Discuss features and benefits Explore useful options Invoke with useful options Apply predefined BPFs Extend and archive BPFs Evaluate results BPF Lists Discuss features and benefits Generate BPF lists for sample scenarios Supply lists to utilities for processing Archive lists for reuse Evaluate results

حجم فایل: 616MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
LinuxCBT BPF Edition

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود LinuxCBT BPF Edition_git.ir.rar