پیشنهاد فرادرس

دوره How To Create and Publish Comics

دسته بندی ها: آموزش های SkillFeed

دوره-create-publish-comics

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت و انتشار Comic یا داستان مصور آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه SkillFeed می باشد.

سرفصل های دوره:

 • ایجاد سودآور محتوای اصلی
 • مشخصات بازی تاج و تخت و جواهر
 • مطالعه موردی
 • روند مطالعه موردی قسمت 1
 • روند مطالعه موردی قسمت 2
 • روند مطالعه موردی قسمت 3
 • روند مطالعه موردی قسمت 4
 • روند مطالعه موردی قسمت 5
 • به دو برابر شیب
 • سرمایه گذاری چیست
 • زمان برای پرسش و پاس
 • و.......

عنوان دوره: SkillFeed How To Create and Publish Comics سطح: مقدماتی مدت زمان: 1 ساعت و 50 دقیقه نویسنده: Deb and Amyتوضیحات:

Create profitable original comic graphics fast..even if you can 't draw or have no artistic ability whatsoever. Discover easy ways to put together comics you can publish fast and easy.

Chapter 1: Create Profitable Original Content....... View-play-active Create Profitable Original Content Graphic Novels & Comics Fast. 8 min Chapter 2: Do we have the right audience? View-play Do we have the right audience? 9 min Chapter 3: Crown Jewel View-play Crown Jewel 8 min Chapter 4: A Case Study View-play A Case Study 9 min Chapter 5: A Case Study...The Process: Part 1 View-play A Case Study...The Process: Part 1 7 min Chapter 6: A Case Study...The Process: Part 2 View-play A Case Study...The Process: Part 2 9 min Chapter 7: A Case Study...The Process: Part 3 View-play A Case Study...The Process: Part 3 9 min Chapter 8: A Case Study...The Process: Part 4 View-play A Case Study...The Process: Part 4 9 min Chapter 9: A Case Study...The Process: Part 5 View-play A Case Study...The Process: Part 5 9 min Chapter 10: How To Double Dip: comics AND picture books View-play How To Double Dip: comics AND picture books 8 min Chapter 11: What's The Investment View-play What's The Investment 9 min Chapter 12: Time For Q & A - Part 1 View-play Time For Q & A - Part 1 10 min Chapter 13: Time For Q & A - Part 2 View-play Time For Q & A - Part 2 12 min

حجم فایل:

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SkillFeed How To Create and Publish Comics

پیشنهاد فرادرس