تبلیغات

دوره Intro to Computer Science Build a Search Engine

دسته بندی ها: آموزش های Udacity

دوره-intro-computer-science-build-search-engine

در این آموزش تصویری با اصول ساخت موتورهای جستجو آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udacity می باشد.

عنوان دوره: Udacity Intro to Computer Science Build a Search Engineتوضیحات:

In this introduction to computer programming course, you’ll learn and practice key computer science concepts by building your own versions of popular web applications. You’ll learn Python, a powerful, easy-to-learn, and widely used programming language, and you’ll explore computer science basics, as you build your own search engine.

** This is the February 2012 version of the course. The main difference seems to be a missing section for building a social network, which was connected to the final exam, which is also missing.** Lesson 1: How to Get Started Your first program: Extracting a link

Lesson 2: How to Repeat Procedures, decisions (if), loops; finding all of the links on a page

Additional Lesson: How to Solve Problems Universal techniques for solving programming problems

Lesson 3: How to Manage Data Lists; crawling the web

Lesson 4: Responding to Queries Complex data structures; building a reverse index to do searches; networks

Lesson 5: How Programs Run Reasoning about cost; hash tables (Dictionary)

Lesson 6: How to Have Infinite Power Recursive definitions; ranking search results

Lesson 7: Where to Go from Here Past, present, and future of computing

Besides the first two lessons, homework videos only contain the solution to a homework problem, and do not give a separate video describing the homework problem itself (instead they were written in text on the site code editor). The problem can still be understood by viewing the solution, so I added the videos nonetheless.

حجم فایل: 3.3GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udacity Intro to Computer Science Build a Search Engine

پیشنهاد فرادرس