پیشنهاد فرادرس

دوره Motion 5 Essential Training

دسته بندی ها: دیزاین ، انیمیشن دوبعدی ، آموزش های لیندا (Lynda)

دوره-motion-5-essential-training

نرم افزار Motion یک ابزار حرفه ای برای ساخت جلوه های سینمایی و مونتاژ فیلم شبیه AfterEffcts است.

در این آموزش تصویری با نحوه کار کردن با نرم افزار Motion 5 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • ایجاد و تبدیل اشیاء در Canvas
 • کنترل پنجره زمان بندی
 • سفارشی کردن صفحه کلید
 • معرفی نشانگرهای صوتی
 • استفاده از کتابخانه
 • کار با لایه ها و گروه ها
 • متحرک سازی با رفتارها
 • اضافه کردن رفتارهای چندگانه
 • متحرک سازی دستی با استفاده از keyframe
 • کار با متن ها
 • اضافه کردن و قالب بندی متن
 • استفاده از سبک های متن
 • متحرک سازی متن
 • کار با ویدئو
 • استفاده از فیلترها
 • استفاده از اشکال
 • ایجاد و تنظیم اشکال
 • آشنایی با ژنراتور
 • کار با فایل های سه بعدی
 • تنظیم روشنایی و بازتاب آن
 • ایجاد و تنظیم سایه
 • ایجاد متنهای سه بعدی
 • کنترل دوربین های دیجیتال
 • کار با دوربین
 • اضافه کردن و تنظیم صدا
 • به اشتراک گذاری فایل
 • و...

عنوان دوره: Lynda Motion 5 Essential Training with Ian Robinson سطح: مقدماتی مدت زمان: 8 ساعت و 40 دقیقه نویسنده: Ian Robinsonتوضیحات:

Learn how to create stunning motion graphics and animations for video production. Author Ian Robinson explains how to format and animate type with the Transform Glyph tool and explores Motion's real-time 3D tools. The course also covers working in 3D space, creating depth with lights and shadows, keying green screen effects, and working with particle systems. In addition, Ian offers practical advice on integrating Motion into a professional video workflow and explains how to work smarter using rigs and templates.
Topics include:
  Getting started with Motion and setting essential preferences
  Working with layers, groups, and blend modes
  Animating and adjusting behaviors
  Building custom presets to create a slideshow
  Keyframing animation
  Animating type along a path
  Creating credit rolls
  Understanding generators
  Adding reflections
  Controlling and animating cameras
  Creating depth of field in a composition
  Adjusting audio
  Exporting, sharing, and archiving a project

Introduction 14m 18s

Welcome 1m 6s

Learning important definitions 8m 13s

Using the exercise files 1m 37s

Relinking missing media 3m 22s

1. Getting Started 49m 41s

Launching Motion for the first time 4m 3s

Navigating the interface 9m 27s

Creating and transforming objects in the Canvas 6m 9s

Controlling the Timing pane 6m 29s

Setting essential preferences 6m 41s

Customizing the keyboard 5m 5s

Using RAM preview and audio controls to get smooth preview playback 5m 26s

Introducing markers and audio 6m 21s

2. Adding Assets to a Project 26m 9s

Adding assets to a project 7m 56s

Using the Library 6m 4s

Working with layers and groups 6m 9s

Understanding and using blend modes 6m 0s

3. Animating with Behaviors 31m 15s

Adding and adjusting behaviors 7m 5s

Adding multiple behaviors 6m 31s

Trimming and sliding behaviors 8m 40s

Using custom presets to create a slideshow 8m 59s

4. Keyframing 29m 49s

Animating manually using keyframes 7m 49s

Using the Record button 6m 28s

Manipulating keyframes with the Keyframe Editor 10m 9s

Combining keyframes and behaviors 5m 23s

5. Working with Text 52m 33s

Adding and formatting text 7m 50s

Using text styles 10m 36s

Formatting with the Transform Glyph tool 5m 33s

Animating text 11m 17s

Working with text on a path 8m 16s

Creating credit rolls 9m 1s

6. Working with Video Footage 31m 19s

Match Move: Four-corner pin 7m 25s

Match Move: Transform 11m 27s

Stabilization 5m 4s

Retiming footage with behaviors 7m 23s

7. Using Filters 16m 42s

Applying and adjusting filters 4m 18s

Applying multiple filters 7m 32s

Timing a style with filters 4m 52s

8. Using Masks and Shapes 33m 35s

Creating and adjusting shapes 10m 7s

Using shape behaviors 7m 40s

Creating and adjusting masks 10m 47s

Creating masks with objects 5m 1s

9. Keying Green Screen Footage 34m 3s

Using the keyer to composite green screen footage 7m 28s

Refining a key 11m 6s

Using masks to refine a green screen composite 7m 54s

Color-correcting elements to match within a green screen composite 7m 35s

10. Using Advanced Creation Tools 50m 2s

Understanding generators 4m 52s

Applying text generators 5m 41s

Creating particle systems 5m 49s

Making adjustments to a particle system 7m 33s

Using particle behaviors 5m 18s

Creating paint strokes 6m 58s

Animating paint strokes 4m 57s

Using the Replicator 5m 1s

Replicating video 3m 53s

11. Working in 3D 47m 28s

Viewing a scene in different layouts 7m 17s

Working with lights 8m 12s

Adjusting lighting and reflectivity 9m 13s

Creating and adjusting shadows 4m 3s

Creating replicators in 3D 7m 50s

Creating particles in 3D 5m 7s

Creating text in 3D 5m 46s

12. Controlling Cameras 42m 14s

Working with cameras 9m 3s

Creating depth of field in a composition 4m 55s

Using camera behaviors 9m 53s

Create interest with the Focus behavior 7m 26s

Animating cameras with camera framing 10m 57s

13. Working with Audio 16m 36s

Adding and adjusting audio 9m 29s

Adding audio markers 7m 7s

14. Exporting and Sharing Files 17m 37s

Sharing files 6m 58s

Creating a pre-render 7m 5s

Archiving a project 3m 34s

15. Working Smarter with Rigs and Templates 26m 5s

Creating drop zones 4m 21s

Setting up rigs: Slider rigs 6m 56s

Setting up rigs: Pop-up rigs 4m 49s

Making templates for Motion 4m 3s

Making templates for Final Cut Pro 5m 56s

Conclusion 1m 32s

Goodbye 1m 32s

حجم فایل: 2.4GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Motion 5 Essential Training with Ian Robinson

پیشنهاد فرادرس