پیشنهاد فرادرس

دوره Understanding Color Theory in Concept Art and Illustration

دسته بندی ها: آموزش Adobe Illustrator ، آموزش های Digital Tutors ، آموزش های ادوبی (Adobe)

دوره-understanding-color-theory-concept-art-illustration

در این آموزش تصویری با تئوری رنگ در هنر و تصویرسازی آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Digital Tutors می باشد.

سرفصل های دوره:

  • مقدمه و مرور کلی پروژه
  • آشنایی با طیف رنگها
  • کار با رنگ ها و آهنگ ها در نرم افزار
  • استفاده از رنگ های مکمل
  • هماهنگی با طرح triadic
  • ساخت زمینه های رنگی گرم
  • ساخت زمینه های رنگی سرد
  • انتخاب رنگ برای یک پروژه
  • و.......

عنوان دوره: Digital Tutors Understanding Color Theory in Concept Art and Illustration مدت زمان: 1 ساعت و 47 دقیقه نویسنده: Ricardo Guimaraesتوضیحات:

Throughout these lessons you will gain a clear grasp of how to apply color theories using the color wheel. Often treated as an abstract subject, the color theory may pass unnoticed by less experienced artists.

This frequently causes a misuse of colors in some projects, and even a well drawn piece may be regarded as poor quality by the simple lack of understanding color theory. Over these lessons we'll learn how to understand and apply the color wheel in various situations. We'll learn how to plan and create color schemes for concept sketches and illustrations, how to establish a strong composition, how to mix colors and how to adequate color and tone, among many other things.

By the end of this tutorial, you will have the ability to plan and select colors and color harmonies for future projects.

Introduction and project overview 1 Introduction and project overview Watch it now 01:13 Understanding the color spectrum 2 Understanding the color spectrum Free with Demo 03:17 Discovering color and tone 3 Discovering color and tone

10:55 Applying complementary colors 4 Applying complementary colors

08:38 Creating harmony with triadic schemes 5 Creating harmony with triadic schemes

11:30 Using analogous and accented analogous colors 6 Using analogous and accented analogous colors

11:20 Creating warm color schemes 7 Creating warm color schemes

07:55 Creating cool color schemes 8 Creating cool color schemes

09:53 Understanding the color gamut 9 Understanding the color gamut

10:45 Selecting colors for a specific project 10 Selecting colors for a specific project

12:34 Generating color ranges from an image 11 Generating color ranges from an image

04:10 Starting our final concept sketch 12 Starting our final concept sketch

08:24 Finalizing our concept sketch 13 Finalizing our concept sketch

06:39

حجم فایل: 270MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
DigitalTutors Understanding Color Theory in Concept Art and Illustration

پیشنهاد فرادرس