تبلیغات

دوره User Interface Design for the Web

دسته بندی ها: آموزش های TutsPlus ، آموزش طراحی وب

این آموزش تصویری نحوه طراحی رابط گرافیکی برای وب را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Tutsplus می باشد.

سرفصل های دوره:

  • طراحی رابط کاربری چیست؟
  • استفاده از ویژوال
  • ویژگی های بنرها
  • کار با سرصفحه
  • کار با پاورقی
  • صفحه ثبت نام  کاربر
  • و...

عنوان دوره: TutsPlus User Interface Design for the Web نویسنده: Adi Purdilaتوضیحات:

Ready to learn the key principles of successful UI design, and apply them to your web design? In this course, instructor Adi Purdila will teach you the principles and techniques of user interface design, and then you'll put that newfound knowledge into practice by creating a fictional website design using Photoshop. Understanding how to create successful user interface design can set your websites apart from the rest—let's get to it!

Welcome 01:14 2.The Basics 8 lessons, 41:10 Free Preview 2.1 What is User Interface Design? 04:12 2.2 Know the End Goal 04:52 2.3 Get to Know Your User 03:44 2.4 Don't Reinvent the Wheel 05:55 2.5 Use Visual Hierarchy 05:42 2.6 Stay Consistent 05:10 2.7 Always Provide Feedback 05:26 2.8 Keep It Simple and Intuitive 06:09 3.Exercise 7 lessons, 1:06:33 3.1 Wireframing (Part 1) 09:53 3.2 Wireframing (Part 2) 08:01 3.3 PSD: The Page Header 06:03 3.4 PSD: The Page Banner and Features 10:16 3.5 PSD: Testimonials and Footer 08:27 3.6 PSD: The About Page 10:20 3.7 PSD: Sign In and Sign Up Pages 13:33 4.Conclusion 1 lesson, 00:52 4.1 Conclusion 00:52

حجم فایل: 1.05GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus user interface design for the web

پیشنهاد فرادرس