مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره Windows Server 2012 R2 (70-413) Physical AD Infrastructure

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه

دوره-windows-server-2012-r2-70-413-physical-ad-infrastructure

در این آموزش تصویری با مباحث آزمون Windows Server 2012 R2 (70-413) Physical AD Infrastructure آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • طراحی توپولوژی سایت
 • ایجاد لینک برای سایت
 • نسخه ی نمایشی 1: پیاده سازی توپولوژی AD برای سایت
 • طراحی استراتژی برای کنترل دامنه
 • طراحی زیرساخت برای Office
 • اتصال به RODC
 • پیاده سازی سرویس های Office
 • درباره صفات محرمانه و FAS
 • تنظیم ویژگی های فیلتر
 • وظایف RODC
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Windows Server 2012 R2 (70-413) Physical AD Infrastructure سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 50 دقیقه نویسنده: Tim Warner

توضیحات:

In this course, we learn how to architect the physical Active Directory components, including sites, site links, domain controllers, and global catalog servers. We also deep-dive into Active Directory replication and the branch office scenario.

Designing an Active Directory Sites Topology 31:13 Overview 1:26 Exam 70-413 Study Alerts 0:50 Designing a Site Link Topology 2:31 How Intrasite Replication Works 2:37 How Intersite Replication Works 3:56 Site Links and Site Link Bridges 1:20 The DC Locator Process 3:20 Demo Setup 1:10 Demo 1: Implementing an AD Site Topology 6:45 Monitoring Active Directory Replication 1:16 Demo 2: Using AD Replication Monitoring Tools 3:21 For Further Learning 0:31 Summary 2:03 Designing a Domain Controller Strategy 28:43 Overview 1:42 Exam 70-413 Content Alerts 1:14 Placing Domain Controllers: Best Practice Guidance 2:46 Why the Global Catalog Is Important 3:42 Demo 1: Interacting with the Partial Attribute Set 4:07 Reviewing Operations Master Roles 3:29 Domain Controller Cloning Essentials 2:49 Demo 2: Cloning a Domain Controller 6:20 For Further Learning 0:42 Summary 1:46 Designing a Branch Office Infrastructure 26:57 Overview 1:19 Exam 70-413 Study Alerts 1:31 Understanding the Branch Office Scenario 2:59 What the Read-only Domain Controller Offers 3:16 Password Replication Policy (PRP) 2:18 Administrator Role Separation (ARS) 1:44 Demo 1: Deploying an RODC to a Branch Office Site 7:08 Demo 2: Attaching to the RODC from the Branch Office 4:38 For Further Learning 1:04 Summary 0:54 Implementing Branch Office Services 23:11 Overview 1:11 About Confidential Attributes and the FAS 5:08 Demo 1: Working with the Filtered Attribute Set 3:52 RODC Administration Tasks 3:43 Demo 2: Administering an RODC 6:51 For Further Learning 1:07 Summary 1:16

حجم فایل: 203MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Server 2012 R2 (70-413) Physical AD Infrastructure

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس