پیشنهاد فرادرس

دوره Xamarin Continuous Integration Using TeamCity and FAKE

دسته بندی ها: آموزش زامارین (Xamarin) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش Mono For Android

دوره-xamarin-continuous-integration-using-teamcity-and-fake

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت، توسعه و تست اپلیکیشن های چند سکویی بومی (Native) با استفاده از Xamarin آشنا می شوید.

با استفاده از Xamarin می توانید در محیط Visual Studio اپلیکیشن های چند سکویی با زبان سی شارپ بنویسید که روی Android و iOS اجرا می شوند.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های دوره:

 • بررسی Xamarin
 • تنظیمات اولیه TeamCity
 • راه اندازی TeamCity Autostart
 • پیکربندی وب
 • کار با پروژه های فرعی Android
 • کار با Android و iOS
 • مقدمه FAKE
 • ساخت اسکریپت برای TODO
 • نکات عیب یابی
 • تنظیمات ساخت Android
 • اجرای Android UI
 • یکپارچه سازی اسکریپت های Android با TeamCity
 • استفاده از HipChat
 • ساخت پیکربندی iOS
 • کاربرد های iOS
 • یکپارچه سازی سیستم عامل iOS
 • عدم استفاده از PagerDuty
 • معرفی HockeyApp
 • توسعه Android
 • ادغام وظایف HockeyApp با TeamCity
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Xamarin Continuous Integration Using TeamCity and FAKE سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 40 دقیقه نویسنده: Skip Krenek

توضیحات:

Automated build, deployment, and testing for Xamarin Native Cross Platform Mobile Development, including integration of additional troubleshooting and notification tools such as HipChat and PagerDuty.
Mobile development is one of the fastest growing segments in IT today. The demand for mobile applications will most likely continue to grow at an exponential pace for the foreseeable future. But mobile users, like their web and desktop counterparts, demand just as much quality as quantity, maybe more. Cross platform solutions like Xamarin reduce both time to market and the amount of code needed to target multiple platforms. To support this rapid development pace, while also ensuring high quality, more and more mobile teams are turning to automated build, testing, and deployment strategies. While there are many different solutions available, this course attempts to illustrate an interesting and compelling alternative for the Xamarin shop looking to leverage in-house .NET skills using modern tools like F#/FAKE and TeamCity, as well as 3rd party cloud services such as HipChat and PagerDuty.

Introduction 11:09 Introduction 1:23 Course Prerequisites 3:34 Xamarin Project Review 2:57 Goals for Completed Solution 2:42 Summary 0:30 TeamCity Initial Configuration 21:52 Introduction 0:46 Install Team City 4:38 Setup TeamCity Autostart 3:12 Begin Web Configuration 3:16 Setup Initial Build Project 2:44 Android Subproject 1:50 iOS Subproject 1:42 Common, Android, and iOS Build Steps 3:00 Summary 0:40 FAKE Introduction 17:45 Introduction 0:57 First Look at FAKE 3:15 Explore a Sample .NET Project 4:33 Build Scripts for the Todo Common Module 5:47 Initial Integration with TeamCity 1:46 Troubleshooting Tips 0:43 Summary 0:42 Android Build Configuration 16:40 Introduction 0:37 Building the Android Application 0:54 Packaging Android Binaries 2:11 Running Android UI Tests 3:24 Integrating the Android Build Scripts with TeamCity 4:09 Troubleshooting iOS Build Automations 1:33 Build Notifications Using HipChat 3:18 Summary 0:30 iOS Build Configuration 16:45 Introduction 0:37 Building the iOS Application 1:32 Packaging AdHoc and AppStore iOS Binaries 3:11 Running iOS UI Tests 1:36 Integrating the iOS Build Scripts with TeamCity 3:55 Troubleshooting iOS Build Automations 0:49 Build Failure Notifications Using PagerDuty 4:37 Summary 0:25 Automated Deployment with HockeyApp 16:47 Introduction 0:38 Introduce HockeyApp 1:27 Custom FAKE HockeyApp Build Helper 2:07 Android HockeyApp Deployment Task 4:17 iOS HockeyApp Deployment Task 3:37 Integration the HockeyApp Tasks with TeamCity 2:49 Deploy from HockeyApp to Android and iOS Devices 1:00 Summary 0:48

حجم فایل: 598MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Xamarin Continuous Integration Using TeamCity and FAKE

پیشنهاد فرادرس