پیشنهاد فرادرس

رسم چین و چروک در لباس های واقعی در Photoshop

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، دیزاین ، آموزش های SkillFeed ، آموزش های ادوبی (Adobe)

رسم-چین-و-چروک-در-لباس-های-واقعی-در-photoshop

در این آموزش تصویری با رسم چین و چروک در لباس های واقعی با Photoshop آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه SkillFeed می باشد.

سرفصل های دوره:

  • طراحی مشخصات بازی
  • طراحی جهت مشاهده بازی
  • فشرده سازی مشخصات بازی
  • طراحی مشخصات بازی معلق 
  • طراحی اسلحه در بازی
  • طراحی پاها
  • طراحی سایه
  • طراحی الگوهای چروک در لباس ها

عنوان دوره: SkillFeed Drawing Wrinkles and Realistic Clothing in Photoshopتوضیحات:

Learn how to create realistic looking wrinkles and realistic clothing in Photoshop from a professional artist and game designer. A basic knowledge of Photoshop is recommended for this course.

Videos Duration View-play-active Introduction 1 min View-play Directions 23 min View-play Bends 6 min View-play Crossing 16 min View-play Compression 9 min View-play Hanging Style 10 min View-play Clothing | Arms 12 min View-play Clothing | Legs 20 min View-play Clothing | Leg Shading 9 min View-play Clothing | Cape 24 min View-play Clothing | Cape Shading 8 min View-play Wrinkle Shorthand Patterns 12 min

حجم فایل: 162MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SkillFeed Drawing Wrinkles and Realistic Clothing in Photoshop

پیشنهاد فرادرس