پیشنهاد فرادرس

رفع مشکلات رایج در JavaScript

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

رفع-مشکلات-رایج-در-javascript

در این دوره آموزشی اشکالات رایجی که زمان توسعه با جاوااسکریپت با آن برخورد می کنید، و نحوه رفع آن به شما آموزش داده می شود.

این مجموعه آموزشی (Fixing Common JavaScript Bugs) دارای سطح متوسط و مدت زمان 3 ساعت و 42 دقیقه است. و محصول PluralSight می باشد.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • اشکالات تابع تازه
 • اشکالات  تجزیه پرانتز
 • مشکل اشکال بی ثبات
 • اشکالات قالب اشتباه
 • اشکال اجرای اولیه
 • اشکالات پارامتر
 • مشکل برچسب های درهم
 • اشکال پاکت غیر عادی
 • اشکال پیام ناقص
 • اشکالات زمینه مداخله گر
 •  نمونه پروژه: اشکالات متن مداخله گر
 • اشکال خاصیت Property
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Statement Bugs	 		
Course Introduction	 		
Introduction	 		
Missing Mark Bug	 		
Missing Mark Bug:Demo	 		
Fresh Function Bug	 		
Fresh Function Bug:Demo	 		
Tumble Through Bug	 		
Tumble Through Bug:Demo	 		
Strictly Stray Bug	 		
Parsing Parenthesis Bug	 		
Evil Eval Bug	 		
Evil Eval Bug: Demo	 		
Fickle Figure Bug	 		
Summary	 		
	Expression and Operator Bugs	 		
Introduction	 		
Crude Computation Bug	 		
Mistaken Mold Bug	 		
Mistaken Mold Bug:Demo	 		
Twisted Truth Bug	 		
Twisted Truth Bug:Demo	 		
Crafty Convert Bug	 		
Crafty Convert Bug:Demo	 		
Problematic Pause Bug	 		
Ignored Invention Bug	 		
Ignored Invention Bug:Demo	 		
Inaccurate Increase Bug	 		
Summary	 		
	Function Bugs	 		
Introduction	 		
Raised Resource Bug	 		
Raised Resource Bug:Demo	 		
Early Execution Bug	 		
Morphed Method Bug	 		
Morphed Method Bug:Demo	 		
Confounding Context Bug	 		
Confounding Context Bug:Demo	 		
Escaped Environment Bug	 		
Escaped Environment Bug:Demo	 		
Peculiar Parameter Bug	 		
Condemned Criterion Bug	 		
Summary	 		
	Value, Variable, and Literal Bugs	 		
Introduction	 		
Booked Byword Bug	 		
Booked Byword Bug:Demo	 		
Revealing Recall Bug	 		
Revealing Recall Bug:Demo	 		
Relative Realism Bug	 		
Relative Realism Bug:Demo	 		
Tangled Tag Bug	 		
Double Define Bug	 		
Transform Total Bug	 		
Transform Total Bug:Demo	 		
Amount Aware Bug	 		
Summary	 		
	Object Bugs	 		
Introduction	 		
Pregnable Property Bug	 		
Pregnable Property Bug:Demo	 		
Accidental Ancestry Bug	 		
Accidental Ancestry Bug:Demo	 		
Eccentric Envelope Bug	 		
Eccentric Envelope Bug:Demo	 		
Translate Time Bug	 		
Perpetual Property Bug	 		
Strange Set Bug	 		
Malformed Message Bug	 		
Malformed Message Bug:Demo	 		
Summary

حجم فایل:419MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight FIXING COMMON JAVASCRIPT BUGS

پیشنهاد فرادرس