تبلیغات

رفع مشکلات متداول در jQuery

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی کوئری (JQuery)

رفع-مشکلات-متداول-در-jquery

در این آموزش تصویری مشکلات متداولی که برنامه نویسان هنگام کار با jQuery با آنها مواجه می شوند مطرح و نحوه رفع مشکل آموزش داده می شود.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی Prerequisite
  • امنیت Scare Bug
  • کار با Contorted Creation Bug
  • کار با Brittle Blood Bug
  • آموزش Bind Breaking Bug
  • آموزش Decrepit Deduction Bug
  • کار با Overwriting Option Bug
  • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: Fixing Common jQuery Bugs سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 7 دقیقه نویسنده: Elijah Manorلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 00:36	
Prerequisites
	 00:37	
Outline
	 00:38	
Core Bugs		 00:27:45	
Introduction
	 00:56	
Security Scare Bug
	 02:38	
Bank Robber Bug
	 03:23	
Bank Robber Bug: Demo
	 03:13	
Contorted Creation Bug
	 02:27	
Contorted Creation Bug: Demo
	 01:25	
Chained Promises Bug
	 03:36	
Chained Promises Bug: Demo
	 04:04	
Preserved Phrase Bug
	 03:29	
Punctuation Passage Bug
	 01:56	
Conclusion
	 00:38	
Selectors, Traversing & Manipulation Bugs		 00:32:19	
Introduction
	 00:54	
Houdini Hieroglyph Bug
	 01:49	
Superfluous Spawn Bug
	 04:12	
Superfluous Spawn Bug: Demo
	 03:33	
Always Alive Bug
	 02:18	
Always Alive Bug: Demo
	 02:30	
Brittle Blood Bug
	 02:13	
Brittle Blood Bug: Demo
	 02:09	
Forgetful Family Bug
	 03:07	
Discarded Descendant Bug
	 02:21	
Checking Condition Bug
	 02:18	
Checking Condition Bug: Demo
	 01:36	
Barbaric Behavior Bug
	 02:29	
Conclusion
	 00:50	
Events & Ajax Bugs		 00:39:35	
Introduction
	 00:40	
False Start Bug
	 03:52	
Crazy Context Bug
	 03:54	
Crazy Context Bug: Demo
	 01:52	
Tightly Bound Bug
	 02:33	
Tightly Bound Bug: Demo
	 01:15	
Browser Madness Bug
	 02:41	
Unintentional Destruction Bug
	 05:24	
Unintentional Destruction Bug: Demo
	 01:45	
Secretive Publish Bug
	 02:50	
Secretive Publish Bug: Demo
	 01:43	
Confusing Element Bug
	 03:01	
Chicken Egg Bug
	 02:50	
Security Access Bug
	 04:36	
Conclusion
	 00:39	
Effects, Utilities, & Internal Bugs		 00:25:59	
Introduction
	 00:54	
Never-ending Story Bug
	 04:57	
Never-ending Story Bug: Demo
	 01:58	
Cross-Pollinating Bug
	 01:50	
Continuation Bug
	 03:17	
Decrepit Deduction Bug
	 02:49	
Decrepit Deduction Bug: Demo
	 01:05	
Bind Breaking Bug
	 02:13	
Overwriting Option Bug
	 02:09	
Overwriting Option Bug: Demo
	 01:46	
Forgetful Plugin Bug
	 02:19	
Conclusion
	 00:42

حجم فایل: 334MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Fixing Common jQuery Bugs

پیشنهاد فرادرس