آموزش پیشنهادی فرادرس

ریاضی برای برنامه نویسان

دسته بندی ها: آموزش ریاضی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

ریاضی-برای-برنامه-نویسان

این مجموعه آموزشی (Math For Programmers)  چگونگی خواندن و ذخیره سازی اعداد دودویی و مبنای شانزده و محدودیت های استفاده از آنها را بیان می کند. و مشاوره هایی  در مورد بهترین شیوه و نحوه کار موثر با مقادیر Boolean و اپراتورهای بیتی را آموزش می دهد.

این مجموعه محصولیست از  PluralSight  که  دارای سطح متوسط و مدت زمان 5 ساعت و 16 دقیقه می باشد. که برای شما کاربران گرامی در مرجع تخصصی برنامه نویسی  جهت دانلود قرار داده شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • چرا مطالعه ریاضی برای برنامه نویسان لازم است ؟
 • انواع داده ها
 • چگونگی ذخیره  داده ها
 • حافظه ، موقعیت ها و واژه ها
 • تفسیر الگوهای بیتی به عنوان بولی، عدد صحیح یا اعشاری
 • انواع نقشه برداری سطح بالای اطلاعات
 • چارچوب اعداد
 • تعداد خط
 • کامپیوتر و منطق دودویی
 • ظرفیت
 • واحد
 • هشت هشتی
 • تبدیل بین بازه
 • اعداد صحیح
 • آشنایی با سرریز
 • اعداد منفی و متمم دوم
 • بخش صحیح
 • انتخاب نوع صحیح
 • اعداد با ممیز شناور
 • نماد علمی
 • صفر و اعداد غیر طبیعی
 • مقایسه برابری
 • انواع نرم افزار های پیاده سازی
 • عملگرهای منطقی
 • عبارات منطقی ساده
 • پرچم بیتی
 • محاسبه و انتشار خطا
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Math for Programmers		
Welcome	 		
Why Study Math for Programmers?	 		
Course Overview	 		
Math or Maths	 		
	Types of Data	 		
Overview	 		
How Data is Stored	 		
Memory, Locations and Words	 	
How Many Unique Values can you Store?	 		
Powers	 		
Interpreting Bit Patterns as Boolean, Integer, or Floating Point	 		
Mapping High Level Data Types	 		
Demo: Characters as Integers	 		
Summary 		
	Working in Binary	 		
Overview	 		
Number Bases	 		
The Number Line	 		
Computers and Binary	 		
Special Numbers	 		
Capacity	 		
Units	 		
Hexadecimal	 		
Octal	 		
Converting Between Bases	 		
Summary	 		
	Integers	 		
Overview	 		
Understanding Overflows	 		
Defending Against Overflows	 		
Negative Numbers and 2's Complement	 		
Sign Extension	 		
Integer Division	 		
Shifting	 		
Selecting Integer Types	 		
Best Practices	 		
Summary	 		
	Floating Point Numbers	 		
Overview	 		
Types of Number	 		
Understanding Decimals	 		
Why Decimals are Inaccurate	 		
Fixed Point Numbers	 		
Scientific Notation	 		
IEEE754: How Floating Points are Stored	 		
Zero and Subnormal Numbers	 		
Infinities and Not-A-Number	 		
Equality Comparisons	 		
Software-Implemented Types	 		
Best Practices	 		
Summary	 		
	Logic, Booleans and Bitwise Operations	 		
Overview	 		
Logical Operators	 		
Truth Tables	 		
Simplifying Logical Expressions	 		
Bitwise Operators	 		
Bitwise Flags	 		
Masking Bytes Example: Color	 		
Best Practices	 		
Summary	 		
	Errors and Accuracy	 		
Overview	 		
Rounding and Truncating	 		
How Big are Your Errors?	 		
Displaying Numbers	 		
Arithmetic and Error Propagation	 		
Putting it Together	 		
Best Practices	 		
Summary

 

حجم فایل:608MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Math For Programmers

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود pluralsight Math For Programmers_git.ir.rar