پیشنهاد فرادرس

ساخت اپلیکیشن با Angular و Breeze - قسمت دوم

دسته بندی ها: فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش Breeze ، آموزش انگولار (AngularJS)

ساخت-اپلیکیشن-با-angular-و-breeze-قسمت-دوم

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت اپلیکیشن های تحت وب با استفاده از فریمورک های Angular و Breeze آشنا می شوید.

این دوره محصول موسسه Pluralsight است و در دو قسمت منتشر شده است.

این مجموعه آموزشی(Building Apps with Angular and Breeze - Part 2) دارای سطح متوسط و مدت زمان 5 ساعت و 14 دقیقه است. و محصول PluralSight می باشد.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • الگوهای مخزن جاوا اسکریپت
 • دسترسی به داده ها از کنترلرها
 • Refactoring
 • ایجاد و مسیریابی ویرایش مشخصات
 • منطق کنترلرها برای دریافت داده ها
 • پرس و جو های محلی و راه دور
 • اشکال زدائی پرس و جوی از راه دور و محلی
 • فعال کردن ذخیره و لغو
 • استراتژی تشخیص تغییر
 • بررسی تغییرات و پیام
 • بهبود عملکرد از طریق Partials و Breeze
 • معکوس سازی در لیست های آبشاری
 • ذخیره داده های جدید و الگوی Nullo
 • ایجاد داده های جدید و الگوی Nullo
 • ایجاد Nullos
 • حذف موجودیت ها
 • حذف یک Session
 • حذف تصادفی
 • اعتبار سنجی سمت کلاینت
 • انتخاب استراتژی اعتبار سنجی
 • ایجاد اعتبار سنجی سفارشی
 • پیکربندی وطراحی ظاهر
 • گرفتن zStorageWip از NuGet
 • پیکربندی سرویس zStorage
 • Refactoring برای ویژگی های جدید
 • ایجاد خدمات داده با آگاهی از WIP
 • لغو WIP
 • ایجاد یک کنترل WIP
 • اضافه کردن WIP به صفحه
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Building an App with Angular, Breeze and JavaScript Patterns			
Part 2 Overview	
	JavaScript Repository Patterns			
JavaScript Repository Patterns	
When to Refactor	
How to Refactor	
Code Overview of the Repository Pattern	
Examining the Lookup Respository	
Diving into the Abstract Repository	
The Role of the Repositories Collection	
Accessing Data from the Controllers	
Examining the Attendee Respository	
Examining the Session Respository	
Examining the Speaker Respository	
Housekeeping	
Refactoring	
	Editing Views and Getting Remote and Local Data			
Creating and Routing to the Edit View	
Navigating from Master to Details	
Angular Routing with Parameters	
Retrieving Route Parameters	
HTML Inputs and 2 Way Data Binding	
Controller Logic for Getting Data	
Getting Partials/Projections vs Full Details	
Querying Local and Remote	
Extending the Model for Partial and Full Entities	
Debugging the Remote and Local Queries	
Recap	
	Save, Cancel, Detect Changes, and Messaging			
Enabling Save and Cancel	
Binding and Disabling the Buttons	
Writing the Save and Cancel Logic	
Walking the Save and Cancel in the Debugger	
Change Detection Strategy	
Detecting Changes and Messaging	
Animating with ng-show	
Debugging Change Detection	
Recap Save, Cancel and Change Tracking	
	Dropdowns, Performance via Partials and Cached Lookups			
Session Editing Scenarios	
Dropdown Bindings with ng-options	
Routing and Parameters for Sessions	
Binding to the Session Details View	
Getting Session Details Locally and Remotely	
Improving Performance Through Partials and Breeze	
Lookups in Dropdown Lists	
Using Cached Lookups	
Editing Recap	
	Saving New Data and the Nullo Pattern			
Creating New Data and the Nullo Pattern	
The Workflow for Creating a New Entity	
Creating and Saving a Speaker	
Canceling the New Entity	
Refactoring Bindings to be Declarative	
Creating and Saving a Session	
The Case for a Null Object in a Dropdown	
Where the Nullo Pattern Fits In	
Creating Nullos	
Refactoring Timeslot Property Extensions	
Adding Query Predicates	
Free Validation and Refactoring Cancels	
Recap	
	Deleting and Modal Dialogs			
Deleting Entities and Modal Dialogs	
Deleting Entities	
Delete a Session	
The Accidental Delete	
Creating a Modal Dialog	
Creating a Common Angular Module	
Like a Bad Penny	
Post Delete Logic	
Recap	
	Client Validation			
Client Side Validation	
Choosing a Validation Strategy	
Breeze Labs	
The zValidate Directive	
Come and Get Your Free Validation!	
Validation Steps	
Creating Custom Validation	
Applying Validation	
Surfacing Custom Validation	
Common Validation Features	
When Should Validation Occur	
Configuring and Styling	
Validation Recap	
	Saving State with Local Storage			
Import/Export to Local Storage	
Why Should You Consider Using Local Storage	
Getting zStorageWip from NuGet	
Configuration the zStorage Service	
Make Data Services Aware of Storage	
Listening to Storage Events	
Refactoring for New Features	
Key Breeze and Storage APIs	
Saving to Local Storage	
Examining Storage	
Loading from Local Storage	
Clearing Local Storage	
Recap	
	Storing Work in Progress			
Implementing Work in Progress	
Why Save Work in Progress?	
The End-Game	
Features We'll Need	
Make Data Services Aware of WIP	
How Do You Know When to Save WIP?	
Save WIP	
Cancel WIP	
Tuning the Data Caching	
Load WIP	
Adding WIP to a Second View	
WIP Summary	
Creating a WIP Directive	
Create a WIP View	
Creating Reusable WIP Widgets	
Creating a WIP Controller	
Adding WIP to the Dashboard	
Loose Ends	
WIP Recap

حجم فایل:772MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Building Apps with Angular and Breeze Part 2

پیشنهاد فرادرس