پیشنهاد فرادرس

ساخت برنامه های Windows 8 با MVVM XAML

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، مترو ویندوز ، آموزش XAML

ساخت-برنامه-های-windows-8-با-mvvm-xaml

در این دوره آموزشی شما با نحوه ساخت برنامه های Windows 8 با XAML و معماری MVVM آشنا می شوید.

این دوره محصول Pluralsight است.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • اصول Windows 8 MVVM
 • ذخیره برنامه های کاربردی ویندوز
 • استراتژی رابط کاربری مدرن
 • استفاده از MVVM در XAML
 • اهداف طراحی MVVM
 • آشنایی با MVVM
 • مفاهیم اصلی MVVM
 • سازماندهی نرم افزار با MVVM
 • پشتیبانی MVVM
 • کار با WinRtBehaviors
 • سازماندهی هفتگی MVVM
 • تعویض مشخصات محتوا با DataTemplates
 • تغییر محتوای FilpView
 • کار با ViewModelLocators
 • ادغام MVVM
 • نگهداری MVVM
 • واحد تست MVVM
 • مزایای MVVM

عنوان دوره آموزشی: Building Windows 8 MVVM XAML Apps سطح: متوسط مدت زمان: 5 ساعت و 16 دقیقه نویسنده: Brian Noyes

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Introduction
	 03:59	
Windows 8 MVVM Fundamentals		 00:31:42	
Introduction
	 01:36	
Windows 8 application types
	 01:14	
Windows Store Applications
	 02:03	
Modern UI Style
	 04:49	
Demo: Windows 8 Modern Style
	 05:39	
WinRT platform
	 04:03	
MVVM across XAML technologies
	 02:29	
Design goals of MVVM
	 06:34	
MVVM pattern heritage
	 01:36	
Summary
	 01:39	
Getting Started with MVVM		 00:43:13	
Introduction
	 02:18	
Data Binding
	 11:35	
Property/Collection Change Notifications
	 05:10	
Commands
	 05:42	
MVVM Core Concepts
	 05:17	
Demo: MVVM Core Concepts
	 11:35	
Summary
	 01:36	
Structuring an App with MVVM		 00:42:09	
Introduction
	 02:02	
View Responsibilities
	 02:06	
ViewModel Responsibilities
	 07:44	
Model Responsibilities
	 01:22	
MVVM Relationships
	 01:38	
Demo: MVVM Static Structuring
	 06:51	
MVVM Communications
	 01:42	
Demo: Communicating with property changes
	 07:58	
Demo: Communicating with commands
	 05:48	
Demo: Communicating with direct calls
	 04:14	
Summary
	 00:44	
MVVM Support - Behaviors and Repository		 00:38:14	
Introduction
	 01:35	
Behaviors
	 06:57	
Demo: Attached Behaviors
	 07:36	
Demo: WinRtBehaviors
	 05:37	
Repository Pattern
	 04:42	
Demo: Repositories
	 10:22	
Summary
	 01:25	
Dynamic MVVM Structuring		 00:35:32	
Introduction
	 01:57	
Dynamic MVVM Structuring Overview
	 02:27	
DataTemplates
	 01:35	
Demo: Content view switching with DataTemplates
	 15:04	
Demo: FilpView content switching
	 05:21	
ViewModelLocators
	 01:01	
Demo: ViewModelLocators
	 06:23	
Summary
	 01:44	
Windows Store Application Navigation with MVVM		 00:49:25	
Introduction
	 03:00	
Navigation in Windows 8 applications
	 04:11	
Frames and Pages
	 02:40	
Application lifecycle and navigation
	 07:51	
Project templates and common classes in Windows Store applications
	 03:17	
Demo: Non-MVVM navigation in Windows Store applications
	 09:22	
Integrating MVVM and Frame navigation
	 02:18	
Demo: Integrating MVVM and Frame navigation
	 15:28	
Summary
	 01:18	
MVVM Maintainability		 00:34:12	
Introduction
	 01:49	
Design time support
	 02:48	
Demo: Design time support
	 07:05	
MVVM and Unit Testing
	 02:26	
Unit test substitution (aka Mocking)
	 02:16	
Mocking approaches
	 02:09	
Dependency injection
	 02:23	
Demo: Unit testing and MVVM
	 11:47	
Summary
	 01:29	
MVVM Toolkits		 00:37:42	
Introduction
	 01:24	
MVVM Toolkits
	 01:57	
MVVM Light
	 04:44	
Demo: MVVM Light
	 08:23	
Caliburn Micro
	 03:58	
Demo: Caliburn Micro
	 07:31	
Microsoft patterns and practices guidance
	 07:30	
Summary
	 02:15

حجم فایل:958M

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Building Windows 8 MVVM XAML Apps

پیشنهاد فرادرس