پیشنهاد فرادرس

سرویس های موبایل Windows Azure

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

سرویس-های-موبایل-windows-azure

این مجموعه آموزشی هر اطلاعاتی که در رابطه با ساخت سرویس های Azure Mobile خواسته باشید در اختیار شما قرار می دهد.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مفاهیم داده ها
 • ایجاد یک سرویس موبایل
 • ساخت API سفارشی
 • معرفی Identity
 • پیکربندی Identity
 • راه اندازی Windows Notifications
 • استفاده از Push  در  Scripts
 • اسکریپت در Azure Mobile
 • انواع اسکریپت ها
 • مدیریت اسکریپت ها
 • مدیریت اسکریپت با CLI
 • مدیرت اسکریپت با GIT
 • برنامه ریزی اسکریپت
 • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: Windows Azure Mobile Services سطح: متوسط مدت زمان: 6 ساعت و 21 دقیقه نویسنده: Matt Milnerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Demo: Creating A Mobile Service
	 13:20	
Summary
	 01:05	
Data		 00:34:37	
Introduction
	 00:52	
Data Concepts
	 02:26	
Demo: Data and API
	 12:09	
Table Permissions
	 02:48	
Data Scripts
	 04:16	
Demo: Data Scripts
	 11:22	
Summary
	 00:44	
Identity		 00:35:54	
Intro
	 01:18	
Identity Concepts
	 06:42	
Demo: Identity Flow
	 02:49	
Configuring Identity
	 00:57	
Demo: Setup Twitter Identity
	 03:29	
Demo: Setup Google Identity
	 04:04	
Demo: Setup Facebook Identity
	 02:45	
Demo: Setup Microsoft Identity
	 06:24	
Identity in Scripts
	 00:48	
Demo: Identity in Scripts
	 06:01	
Summary
	 00:37	
Push Notifications		 00:43:06	
Intro
	 01:01	
Push Concepts
	 03:23	
Demo: Setup Windows Notifications
	 02:08	
Demo: Setup Android Notifications
	 01:23	
Demo: Setup Apple Notifications
	 08:25	
Push in Scripts
	 00:59	
Demo: Using Push in Scripts
	 10:14	
Notification Hubs
	 04:10	
Demo: Notification Hubs
	 10:32	
Summary
	 00:51	
Scripts in Azure Mobile		 00:42:54	
Introduction
	 00:53	
Script Types
	 01:59	
Managing Scripts
	 01:22	
Demo: Manage Scripts with CLI
	 06:25	
Demo: Managing Scripts with GIT
	 04:12	
Custom API Scripts
	 03:15	
Demo: API Scripts
	 10:41	
Demo: Creating Shared Scripts
	 07:41	
Demo: Scheduled Scripts
	 05:32	
Summary
	 00:54	
The clients		 00:14:19	
The clients
	 04:07	
Application Tour
	 10:12	
Android Clients		 00:51:06	
Introduction
	 01:56	
Setting Up Your Project
	 13:28	
The Application
	 01:43	
Data and API
	 12:53	
Identity
	 05:07	
Push Notifications
	 09:58	
Filters
	 05:12	
Summary
	 00:49	
IOS Clients		 00:42:13	
Introduction
	 01:53	
Setting Up Your Project
	 06:57	
Data and API
	 14:25	
Identity
	 02:38	
Push Notifications
	 11:04	
Filters
	 04:35	
Summary
	 00:41	
Windows 8 and Windows Phone clients		 01:01:36	
Introduction
	 01:46	
Setting Up Your Project
	 11:09	
Data and API
	 18:02	
Identity
	 09:01	
Push Notifications
	 12:31	
Filters
	 08:10	
Summary
	 00:57	
HTML Clients		 00:31:00	
Introduction
	 02:37	
Setting Up Your Project
	 06:23	
Data and API
	 13:25	
Identity
	 03:06	
Filters
	 04:37	
Summary
	 00:52

حجم فایل: 1.3GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Azure Mobile Services

پیشنهاد فرادرس