تبلیغات

سرویس های RIA در WCF

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش WCF

سرویس-های-ria-در-wcf

این آموزش تصویری نحوه کار با سرویس های RIA در WCF را به شما آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • RIA Services چیست؟
 • سناریو:  اعتبار سنجی
 • به روز رسانی اطلاعات
 • استفاده از LoadBehavior
 • فرمت پیام ها
 • Submit عملیات های دامنه
 • هندلینگ submit errors
 • استفاده از composition  با  POCOs
 • مرور کلی اعتبار سنجی
 • خدمات Ria و Visual Studio
 • معرفی DomainDataSource
 • جزئیات استفاده از DDS
 • گروه بندی، مرتب سازی و فیلتر کردن
 • استفاده از DDS  با پارامتر
 • استفاده از DataPager
 • استفاده از PagedCollectionView
 • وارد کردن داده ها با DDS

عنوان دوره آموزشی: WCF RIA Services سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 55 دقیقه نویسنده: Yacine Khammalلیست سرفصل های دوره آموزشی:

What is RIA Services
	 04:23	
Problems solved
	 04:13	
RIA Services in a nutshell
	 04:11	
The built-in pattern
	 03:15	
Demo : design-time flow
	 06:42	
Scenario : querying
	 02:34	
Demo : querying
	 05:16	
Scenario : updating data
	 01:53	
Demo : updating data
	 04:36	
Scenario : validation
	 01:46	
Demo : validation
	 02:22	
Scenario : authentication
	 02:59	
Demo : authentication
	 06:35	
Summary
	 01:23	
Exposing and consuming querying services		 00:58:55	
Intro
	 01:14	
Domain query rules
	 05:50	
Demo : defining domain queries
	 04:12	
The DomainContext class
	 03:16	
Demo : Examining generated classes
	 03:54	
Asynchronous loading
	 04:58	
Demo : loading data
	 04:41	
Client-side data caching
	 02:00	
Demo : binding to cached data
	 02:59	
Query caching options
	 01:10	
Demo : using LoadBehavior
	 02:32	
Shaping data in the client
	 02:50	
Demo : filtering data
	 04:16	
Retrieving object hierarchies
	 02:01	
Demo : returning related data
	 06:58	
A peak under the hood
	 01:39	
Demo : message formats
	 02:21	
Takeways
	 02:04	
Updating data		 01:01:52	
Intro
	 01:26	
Submit domain operations
	 04:28	
Demo : Submit operations
	 06:32	
The client-side machinery
	 03:23	
Demo : using SubmitOperation
	 04:20	
Tracking changes in the client
	 06:04	
Demo : client-side change tracking
	 07:04	
A look at the submit plumbing
	 01:09	
Demo : submit behind the scenes
	 04:06	
The submit lifecycle
	 02:50	
Demo : the submit lifecycle
	 01:38	
Handling submit errors
	 01:40	
Demo : handling validation and concurrency errors
	 06:16	
Updating object hierarchies
	 06:04	
Demo : using composition with POCOs
	 02:51	
Takeways
	 02:01	
Business Logic and Validation		 01:08:03	
Intro
	 01:42	
Invoke operations
	 05:42	
Demo : Invoke operations
	 06:56	
Validation overview
	 03:49	
Out-of-the-box validation
	 05:00	
Demo : built-in validation
	 06:44	
Custom server validation
	 02:05	
Demo : custom validation
	 06:17	
Custom validation inner works
	 00:56	
Demo : custom validation under the hood
	 03:32	
Code-sharing mechanism
	 01:32	
Demo : shared files
	 03:01	
Entity-level validation
	 02:12	
Demo : Entity-level validation
	 08:00	
Out-of-band validation
	 02:37	
Demo : out-of-band validation
	 06:22	
Takeways
	 01:36	
Ria Services and Visual Studio		 00:52:37	
Intro
	 02:18	
The DomainDataSource
	 02:19	
Demo : Master Detail using DDS
	 05:32	
The CollectionViewSource class
	 01:29	
Demo : Parent child using CollectionViewSource
	 03:52	
Grouping, sorting and filtering
	 02:18	
Demo : grouping, sorting and filtering
	 06:17	
Demo : using DDS with parameters
	 05:15	
Paging
	 01:29	
Demo : using DataPager
	 02:53	
Using PagedCollectionView
	 01:18	
Demo : implementing grouping in code
	 06:45	
Demo : implementing filtering in code
	 04:24	
Inserting data with DDS
	 00:38	
Demo : inserting data with DDS
	 04:24	
Takeaways
	 01:26

حجم فایل: 752MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight WCF RIA Services

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Pluralsight-WCF RIA Services_git.ir.rar