پیشنهاد فرادرس

شروع کار با Adobe Flash CC

دسته بندی ها: آموزش Adobe Illustrator ، آموزش های Digital Tutors ، آموزش Adobe Flash ، آموزش های ادوبی (Adobe)

شروع-کار-با-adobe-flash-cc

این آموزش تصویری نحوه کار با Adobe Flash CC و طراحی انیمیشن های ساده را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Digital Tutors می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • راه اندازی فضای کاری
  • انتخاب و ابزار تبدیل
  • طراحی نقاشی و استفاده از  ابزار
  • آشنایی با سطل رنگ
  • یادگیری تفاوت بین گروه ها، نمادها و طراحی اشیاء
  • کار با فایل های Illustrator
  • ساخت انیمیشن های پایه
  • ایجاد انیمیشن های پیچیده
  • استفاده از فیلتر ها و اثرات آن
  • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this series of tutorials, we'll spend some time getting to know our way around Flash. We'll start by getting familiar with the interface and modifying the placement of tools and palettes so we are comfortable with our workspace.

We'll talk about regular and primitive shape tools and the differences of their uses. We'll learn about the powerful painting tools in Flash that allow you various methods of control and styles to create artwork that best suits your project. We'll also learn about the different files we can import into Flash and how we can work with them once we have them on our stage.

Next, we'll get into animation by learning about the timeline and different methods of tweening that will help us animate shapes and symbols. And finally, we'll take a look the filters and effects available in Flash, where we can apply them and how we can create animations with them.

Lessons in this tutorial

Introduction and course overview 00:55

Setting up your workspace 07:46

The Selection and Transform tools 09:59

Getting familiar with shape tools 09:56

Using the painting and drawing tools 10:42

Getting to know the Paint Bucket, Ink Bottle and the Color panels 09:43

Learning the difference between groups, symbols and drawing objects 06:14

Importing artwork into Flash 07:18

Working with Illustrator files 06:21

Getting familiar with the timeline 08:02

Creating basic animations 10:00

Creating complex animations 08:56

Using filters and effects 10:00

Creating a scene for our animation 10:46

عنوان دوره: Digital Tutors - Your First Day in Flash CC حجم فایل: 634MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
DigitalTutors Your First Day in Flash CC

پیشنهاد فرادرس