پیشنهاد فرادرس

شروع کار با CSS

دسته بندی ها: آموزش های Digital Tutors ، آموزش طراحی وب ، آموزش CSS

شروع-کار-با-css

شرکت Digital Tutors در زمینه آموزش های گرافیک، انیمیشن و بازی سازی فعالیت می کند. چند ماه پیش این شرکت توسط موسسه Pluralsight خریداری شده و آموزش های برنامه نویسی، طراحی وب و زمینه های دیگری به مجموعه این شرکت افزوده شده است.

در این دوره آموزشی از موسسه Digital Tutors با طرح بندی صفحات وب با استفاده از CSS آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی دوره
  • مرور کلی CSS  و پیش نمایش پروژه HTML
  • راه اندازی ساختار دایرکتوری و ایجاد فایل CSS
  • CSS syntax  و استفاده از  selector ها برا ی  style HTML elements
  • آموزش تغییر رنگ headings  با  CSS
  • آموزش اضافه کردن border  برای یک  image  با  CSS
  • اضافه کردن نظر در یک فایل CSS
  • گروه بندی selector های CSS
  • آشنایی با cascade  در  Cascading Style Sheets
  • اعتبار سنجی CSS

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this course we will learn everything you need to know to be able to write Cascading Style Sheets, or CSS, from scratch. We will learn how to create and attach CSS stylesheets to our HTML files so that they affect our HTML, basic CSS syntax, and some common properties that will allow us to change the color of text, manipulate the width of images, add borders, and change the background color of web pages. We will also learn important concepts like how to keep our files organized by using comments and grouping selectors, understanding the cascade, and validating our code to check for common errors.

Lessons in this tutorial 1Introduction and project overviewWatch it now00:50 2CSS overview and previewing our project HTML06:59 3Setting up the folder structure and creating our CSS file03:30 4Attaching the stylesheet and writing our first CSS code07:02 5CSS syntax and using selectors to style HTML elements03:58 6Changing the color of headings with CSS06:27 7Using the width property to change the size of an image with CSS03:28 8Adding a border to an image with CSS06:12 9Changing the background color of a web page with CSS03:03 10Adding comments to a CSS file04:49 11Grouping CSS selectors03:02 12Understanding the cascade in Cascading Style Sheets05:13 13Validating CSS04:38

عنوان دوره: Digital Tutors - Your First Day with CSS حجم فایل: 389MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Digital Tutors Your First Day with CSS

پیشنهاد فرادرس