پیشنهاد فرادرس

طراحی ورقه فلزی با Inventor

دسته بندی ها: ابزار ها | Tools ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های اتودسک (Autodesk)

طراحی-ورقه-فلزی-با-inventor

طراحی ورقه فلزی با Autodest Inverntor سریع و مقرون به صرفه است . این آموزش به طراحان شیوه کار با Inventor را نشان می دهد .

این دوره آموزشی محصول شرکت لیندا می باشد .

سرفصل های این دوره آموزشی :

• آماده کردن پروژه Inventor • اضافه کردن لبه به اجزاء • تمیز کردن گوشه ها • استفاده از ابزار Bend • استفاده از داده های موجود • ایجاد برش در اجزاء • باز کردن اجزاء با ابزار Rip • بالا بردن بهره وری ابزارهای الگو • ساخت و ویرایش الکوی Flat

 

عنوان دوره آموزشی : Sheet Metal Design with Inventor سطح : متوسط مدت زمان : 1 ساعت و 1 دقیقه

حجم فایل : 175MB

 

لیست سرفصل های دوره آموزشی :

Introduction
2m 16s

Welcome 1m 6s

Using the exercise files 1m 10s

1. Preparing to Create Your Parts 4m 42s

Creating sheet metal defaults in Inventor 2m 53s

Options for calculating flat patterns 1m 49s

2. Creating Sheet Metal Features 23m 7s

Starting with a face 2m 57s

Adding flanges to your part 4m 53s

Saving steps using a contour flange 2m 34s

Exploring the options of the contour roll 1m 26s

Cleaning up the edges with a hem 1m 55s

Using the Bend feature to bring it all together 3m 34s

How to reuse existing data with a fold operation 3m 56s

Creating transitions with a lofted flange 1m 52s

3. Tools that Modify Parts 20m 40s

Making cuts in parts 1m 25s

Using the corner seam to improve parts 3m 41s

Working with the Punch tool 2m 53s

Opening parts with the Rip tool 2m 4s

Using specialized fasteners for sheet metal in an assembly 4m 21s

Applying corner treatments 2m 20s

Leveraging Unfold and Refold 1m 45s

Productivity improvements using pattern tools 2m 11s

4. Documenting Your Design 10m 53s

Creating and editing a flat pattern 2m 49s

Inserting a flat pattern into a drawing 2m 25s

Special annotations for sheet metal 2m 8s

Adding a bend table to a drawing 1m 42s

Exporting the flat pattern for production 1m 49s

Conclusion 17s

Next steps 17s

حجم فایل : 175MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Sheet Metal Design with Inventor

پیشنهاد فرادرس