پیشنهاد فرادرس

فیلم آموزش اصول توسعه Reporting Services - قسمت اول

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

فیلم-آموزش-اصول-توسعه-reporting-services-قسمت-اول

این مجموعه آموزشی(Reporting Services Report Development Fundamentals - Part 1) شروع خوبی برای ساخت گزارش های انعطاف پذیر است. و دارای سطح مقدماتی و مدت زمان 4 ساعت و 48 دقیقه است. که توسط موسسه آموزشی PluralSight ارائه شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • پروژه های  گزارش در BIDS
 • دستورات پروژه
 • نمونه پروژه : کار با پروژه ها در BIDS
 • نمونه پروژه : ایجاد منبع داده ها
 • مجموعه داده
 • نمونه پروژه : ایجاد یک مجموعه اطلاعات
 • نمونه پروژه: ایجاد یک جدول
 • ماتریس
 • نمونه پروژه : ایجاد یک فهرست ماتریس
 • نمونه پروژه : ایجاد یک فهرست
 • نمونه پروژه : اضافه کردن سطر و ستون به یک جدول
 • نمونه پروژه : اضافه کردن سطر و ستون به فهرست
 • نمونه پروژه : کار با محتویات سلول
 • محدوده سلول
 • نمونه پروژه : اضافه کردن گروه به Tablix
 • ستون های استاتیک
 • نمونه پروژه : ایجاد گروه های مجاور
 • نمونه پروژه :استفاده از متغیر در عبارات
 • نمونه پروژه : الحاق ارزش درست به متن استاتیک
 • نمونه پروژه :استفاده از تابع RunningValue و مجموعه ReportItems
 • متغیر
 • نمونه پروژه : قالب بندی مشروط بر اساس یک متغیر گروه
 • نمونه پروژه  : کار با متغیرهای گزارش
 • پارامترهای گزارش
 • نمونه پروژه : پیکربندی پارامترهای یک گزارش با ارزش های استاتیک
 • گزارش پارامتر به عنوان یک فیلتر
 • نمونه پروژه: پیکربندی یک گزارش Drillthrough
 • پارامتر در عبارات
 • پارامترهای پرس و جو
 • و...

لیست سرفصل های لاتین مجموعه:

	Introduction to Business Intelligence Development Studio	 		
Introduction	 		
Report Development Process	 		
Report Projects in BIDS	 		
Project Commands	 		
Project Properties	 		
Demo: Working with Projects in BIDS	 		
Summary	 		
	Basic Report Development	 		
Introduction	 		
Data Sources	 		
Demo: Creating a Data Source	 		
Datasets 		
Demo: Creating a Dataset	 		
Report Items	 		
Demo: Adding a Textbox, Image, Line, Rectangle, and Subreport to a Report	 		
Data Regions	 		
Table	 		
Demo: Creating a Table	 		
Matrix	 		
Demo: Creating a Matrix	 		
List	 		
Demo: Creating a List	 		
Summary	 		
	Tablix Concepts	 		
Introduction	 		
Table + Matrix	 		
Tablix Data Regions	 		
Demo: Adding Rows and Columns to a Table	 		
Demo: Adding Rows and Columns to a List	 		
Demo: Reproducing List Behavior in a Table	 		
Tablix Cell Contents	 		
Demo: Working with Cell Contents	 		
Cell Scope	 		
Demo: Checking Cell Scope	 		
Summary	 		
	Matrix Grouping	 		
Introduction	 		
Grouping in a Matrix Layout	 		
Demo: Adding Groups to a Tablix	 		
Row Groups	 		
Demo: Creating Repeating Groups	 		
Static Columns	 		
Demo: Creating Static Columns and Static Rows	 		
Adjacent Groups	 		
Demo: Creating Adjacent Groups	 		
Summary	 		
	Introduction to Expressions	 		
Introduction	 		
Expression	 		
Placeholders	 		
Demo: Using Placeholders in Expressions	 		
Global Collections	 		
Expression Editor	 		
Demo: Opening the Expression Editor	 		
Demo: Intellisense and Collection Syntax in the Expression Editor	 		
Demo: Intellisense and Functions in the Expression Editor	 		
Demo: Constants, Built-in Fields, and Parameters in the Expression Editor	 		
Demo: Fields and Datasets Collections in the Expression Editor 		
Demo: Operators and Function Categories in the Expression Editor	 		
Summary	 		
	Using Expressions	 		
Introduction	 		
Expression Usage 		
Demo: Creating a Paramater Label	 		
Demo: Concatenating Field Values with Static Text	 		
Demo: Conditional Formatting	 		
Built-in Fields	 		
Demo: Working with Built-in Fields	 		
Aggregate Functions	 		
Scope	 		
Demo: Using an Aggregation Function with the Scope Argument	 		
Demo: Using the RunningValue Function and the ReportItems Collection	 		
Variables	 		
Demo: Conditional Formatting Based on a Group Variable	 		
Demo: Working with Report Variables	 		
Summary	 		
	Introduction to Parameters	 		
Introduction	 		
Report Parameters	 		
Report Parameter Properties	 		
Demo: Configuring a Report Parameter with Static Values	 		
Report Parameter as a Filter	 		
Demo: Filtering with a Report Parameter	 		
Demo: Using a Dataset for Report Parameter Values	 		
Summary	 		
	Using Parameters	 		
Introduction	 		
Linked Reports	 		
Demo: Creating and Configuring Linked Reports	 		
Drillthrough and Subreports	 		
Demo: Configuring a Drillthrough Report	 		
Parameters in Expressions	 		
Demo: Using Parasmeters in Expressions	 		
Query Parameters	 		
Demo: Connecting a Report Parameter to a Query Parameter	 		
Cascading Parameters	 		
Demo: Building Cascading Parameters	 		
Summary

حجم فایل:374MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Reporting Services Report Development Fundamentals Part 1

پیشنهاد فرادرس

foad در 1393/06/17 ساعت 17:39

سلام و تشکر
عالیه این سایت شما
مهندس امکانش هست پارت دوم رو هم قرار بدید.

Bita در 1393/03/07 ساعت 13:23

ضمن تشکر از شما، امکان داره قسمت‌های بعدی این مجموعه‌ی آموزشی رو هم لطف کنید بذارید؟

حسین در 1392/11/22 ساعت 08:37

سلام احسان جان همش داری فیلم های وب و... میزاری لطفا از Backtrack و Kali هم فیلم آموزشی بزار ممنون