پیشنهاد فرادرس

فیلم آموزش اصول ASP.NET 3.5

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ASP.NET

فیلم-آموزش-اصول-asp-net-3-5

در این مجموعه آموزشی ) چگونگی ایجاد برنامه های کاربردی مدرن وب Responsive بر روی پلت فرم ویندوز با استفاده از ASP.NET آموزش داده می شود.

این مجموعه دارای سطح متوسط و مدت زمان 6 ساعت و 59 دقیقه می باشد. و محصول PluralSight است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • معماری ASP.NET
 • ادغام 6 IIS
 • ادغام 7 IIS
 • محتوای پویا
 • کنترل های سمت سرور
 • اتصال داده ها
 • اطلاعات اعلانی اتصال
 • صفحه lifecycle
 • نام متد برای اشتراک رویداد ضمنی
 • ویژوال استودیو 2008
 • مدیریت حالت کنترل
 • رمزگشایی ViewState
 • غیر فعال کردن viewstate
 • قالب بندی سایت ها
 • کار با صفحات اصلی
 • صفحات اصلی تو در تو
 • تم ها
 • پوسته
 • نرم افزار تم
 • تغییر تم به صورت پویا
 • پیکربندی ASP.NET
 • پیکربندی ASP.NET در IIS6
 • پیکربندی ASP.NET در IIS7
 • طرح بندی فایل سلسله مراتبی
 • تاثیر تغییرات پیکربندی
 • داده های پیکربندی
 • فایل پیکربندی توسعه
 • قفل کردن تنظیمات پیکربندی
 • گزینه های بسته بندی کد
 • وب سایت ها، برنامه ها و پوشه های مجازی در IIS
 • ادغام System.Diagnostics
 • اشکال زدایی
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	ASP.NET Architecture			
Introduction	 		
ASP.NET Architecture	 		
IIS 6 Integration	 		
IIS 7 Integration	 		
Dynamic content	 		
Server-side controls	 		
Data binding	 		
Declarative data binding	 		
Code behind	 		
Code behind 2.0	 		
Page lifecycle	 		
Event handling	 		
Method names for implicit event subscription	 		
Control event handling	 		
Compilation directories	 		
Shadow copying	 		
Visual Studio 2008	 		
Summary	 		
	Control-based Programming			
Introduction	 		
HtmlControls	 		
WebControls	 		
Control state management	 		
Implications of state retention	 		
ViewState	 		
Decoding ViewState	 		
Disabling ViewState	 		
Change notification events and ViewState	 		
EventTarget and EventArgument fields	 		
ControlState	 		
Explicit use of ViewState	 		
Summary	 		
	User Interface Elements			
Introduction	 		
Templated sites	 		
Master page basics	 		
Creating master pages	 		
Master page control generation	 		
Working with master pages	 		
Nested master pages	 		
Themes	 		
Skins	 		
Theme application	 		
Changing themes dynamically	 		
Navigation controls	 		
Summary	 		
	Configuration		
Introduction 		
Configuring ASP.NET	 		
ASP.NET configuration in IIS6	 		
ASP.NET configuration in IIS7	 		
Hierarchical file layout	 		
Hierarchical configuration application	 		
Location element	 		
Element placement	 		
Impact of configuration changes	 		
Configuration data	 		
Configuration file extensibility	 		
Custom configuration section handlers	 		
XmlSerializer section handler	 		
Locking down configuration settings	 		
Modifying configuration files programmatically	 		
Summary	 		
	Deployment			
Introduction	 		
Code packaging options	 		
Shared assemblies	 		
Referencing a GAC-deployed assembly 		
Versioning assemblies	 		
Deployment options	 		
Site compilation	 		
Endpoint mapping	 		
Packaging granularity	 		
Web site model issues	 		
Web application projects	 		
Web deployment projects	 		
aspnet_merge.exe	 		
Pluggable config files	 		
Summary	 		
	web Sites, Applications, and Virtual Directories in IIS			
Web Sites, Applications, and Virtual Directories in IIS 		
ASP.NET Diagnostics and Health Monitoring			
Introduction	 		
Page tracing 		
Application tracing	 		
System.Diagnostics integration	 		
	ASP.NET performance counters	 		
Debugging	 		
Custom error pages	 		
Health monitoring	 		
Health monitoring config	 		
Demo - logging events to SQL	 		
Demo - logging events to email	 		
Custom events	 		
Custom providers	 		
Summary

حجم فایل: 512MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ASP.NET 3.5 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس