پیشنهاد فرادرس

فیلم آموزش اصول AWS Developer

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش شبکه

فیلم-آموزش-اصول-aws-developer

وب سرویسهای آمازون یا خدمات وب آمازون (AWS) مجموعه‌ای از خدمات وب (وب سرویس) هستند که شرکت آمازون بر روی بستر ابر خود و از طریق اینترنت به عموم عرضه می‌کند. این سرویسها زیرساختهای فناوری اطلاعات را به صورت سرویس‌های انعطاف پذیر به مشتریان اجاره می‌دهد.

این سرویس‌ها شامل سرویسهای محاسباتی و رایانشی(EC2)، ذخیره سازی (S3)، تحویل محتوا، پایگاه داده، تجارت الکترونیک، پرداخت و صدور صورتحساب و موارد دیگری می‌شود. آمازون ارائه این خدمات به عموم را از ابتدای سال ۲۰۰۶ آغاز نمود.

این مجموعه آموزشی (AWS Developer Fundamentals) دارای سطح مقدماتی و مدت زمان 4 ساعت و 26 دقیقه است. و توسط موسسه آموزشی PluralSight ارائه شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • AWS دقیقا چیست؟
 • اصول کلیدی AWS
 • جنبه های مدیریت AWS
 • استفاده از کنسول مدیریت AWS
 • نقش IAM در تامین منابع AWS
 • استفاده از CloudFormation برای ایجاد مجموعه منابع
 • اصول آمازون EC2
 • نقش توسعه با منابع کامپیوتری
 • هزینه خدمات EC2
 • تأمین با کنسول مدیریت
 • تأمین موارد با API
 • کار با ظرفیت های EBS از کنسول مدیریت
 • کار با ظرفیت EBS از API
 • ویژگی های سرویس ذخیره سازی ساده ( S3 )
 • ویژگی های RDS
 • ایجاد و تعامل با RDS Databasse با استفاده از کنسول مدیریت
 • ایجاد و تعامل با پایگاه داده RDS با استفاده از API
 • ویژگی های SimpleDB
 • ویژگی های DynamoDB
 • ایجاد و تعامل با پایگاه داده DynamoDB با استفاده از کنسول مدیریت
 • ایجاد و تعامل با پایگاه داده DynamoDB با استفاده از API
 • استفاده از خدمات پیام AWS برای آگاه سازی و یکپارچه سازی
 • ویژگی های خدمات هشدار ساده ( SNS )
 • ایجاد و نشر مباحث SNS با استفاده از کنسول مدیریت
 • ایجاد و نشر مباحث SNS با استفاده از API
 • و...

لیست سر فصل های لاتین این مجموعه:

	Introduction to Amazon Web Services	 		
Introduction	 		
What Exactly is AWS?	 		
Problems That Can Be Solved With AWS	 		
Key AWS Principles	 		
AWS Product Categories	 		
Developer Role in AWS Solutions	 		
Course Objectives	 		
Summary	 		
	Managing AWS Solutions	 		
Introduction	 		
Aspects of AWS Solution Management	 		
Using the AWS Management Console	 		
DEMO: Using the AWS Management Console	 		
Role of IAM in Securing AWS Resources	 		
DEMO: Interacting with IAM from the Management Console	 		
DEMO: Interacting with IAM from the Native API	 		
DEMO: Interacting with IAM from the .NET SDK	 		
Auto Deployment of Java Apps with Elastic Beanstalk	 		
Using CloudFormation to Create Collections of Resources	 		
AWS for .NET - Working with the Visual Studio Toolkit for AWS	 		
DEMO: AWS for .NET - Working with the Visual Studio Toolkit for AWS	 		
Summary	 		
	Using AWS Compute Services	 		
Introduction	 		
Amazon EC2 Principles	 		
The Developer Role with Compute Resources	 		
Cost of EC2 Services	 		
Provisioning Instances with the Management Console	 		
DEMO: Provisioning Instances with the Management Console	 		
Provisioning Instances with the API	 		
DEMO: Querying Instances from the Native API	 		
AWS for .NET - Provisioning Instances	 		
DEMO: Interacting with Instances from Visual Studio	 		
Summary	 		
	Leveraging AWS Storage Services	 		
Introduction	 		
The Value of Storage Services	 		
Features of Elastic Block Storage	 		
Working with EBS Volumes from the Management Console	 		
DEMO: Working with EBS Volumes from the Management Console	 		
Working with EBS Volumes from the API	 		
DEMO: Working with EBS Volumes from the API	 		
AWS for .NET - Working with EBS Volumes	 		
DEMO: AWS for .NET - Working with EBS Volumes	 		
Features of Simple Storage Service (S3)	 		
Creating and Filling S3 Buckets using the Management Console	 		
DEMO: Creating and Filling S3 Buckets using the Management Console	 		
Creating and Filling S3 Buckets using the API	 		
DEMO: Interacting with S3 Buckets using the API	 		
AWS for .NET - Creating and Filling S3 Buckets	 		
DEMO: AWS for .NET - Interacting with S3 Buckets	 		
Summary 		
	Working with AWS Databases	 		
Introduction	 		
When to Use Database Services	 		
Features of RDS	 		
Creating and Interacting with RDS Databasse using the Management Console	 		
DEMO: Creating and Interacting with RDS Databasse using the Management Console	 		
Creating and Interacting with RDS Databases using the API	 		
DEMO: Interacting with RDS Databases using the API	 		
AWS for .NET - Creating and Interacting with RDS Databases	 		
DEMO: AWS for .NET - Interacting with RDS Databases	 		
Features of SimpleDB	 		
Creating and Interacting with SimpleDB Domains using the API	 		
DEMO: Interacting with SimpleDB Domains using the API	 		
AWS for .NET - Creating and Interacting with SimpleDB Domains	 		
DEMO: AWS for .NET - Interacting with SimpleDB Domains	 		
Features of DynamoDB	 		
Creating and Interacting with DynamoDB Databases using the Management Console	 		
DEMO: Creating and Interacting with DynamoDB Databases using the Management Console	 		
Creating and Interacting with DynamoDB Databases using the API	 		
DEMO: Interacting with DynamoDB Databases using the API	 		
AWS for .NET - Creating and Interacting with DynamoDB Databases	 		
DEMO: AWS for .NET - Interacting with DynamoDB Databases	 		
Summary	 		
	Using AWS Messaging Services	 		
Introduction	 		
Using AWS Messaging Services for Notifications and Integration	 		
Features of Simple Queue Service (SQS)	 		
Acting on SQS Queues using the Management Console	 		
DEMO: Acting on SQS Queues using the Management Console	 		
Acting on SQS Queues using the API	 		
DEMO: Acting on SQS Queues using the API	 		
AWS for .NET - Acting on SQS Queues	 		
DEMO: AWS for .NET - Acting on SQS Queues	 		
Features of Simple Notification Services (SNS)	 		
Creating and Publishing to SNS Topics using the Management Console	 		
DEMO: Creating and Publishing to SNS Topics using the Management Console	 		
Creating and Publishing to SNS Topics using the API	 		
DEMO: Creating and Publishing to SNS Topics using the API	 		
AWS for .NET - Creating and Publishing to SNS Topics	 		
DEMO: AWS for .NET - Creating and Publishing to SNS Topics	 		
Summary

حجم فایل:477MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight AWS Developer Fundamentals

پیشنهاد فرادرس