پیشنهاد فرادرس

فیلم آموزش اصول PostSharp

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET

فیلم-آموزش-اصول-postsharp

این مجموعه آموزشی(PostSharp Fundamentals) مقدمه ای برای استفاده از PostSharp برای برنامه نویسی Aspect Oriented است. و دارای سطح متوسط و مدت زمان 1 ساعت و 44 دقیقه است. که توسط موسسه آموزشی PluralSight ارائه شده است.

پست شارپ یکی از فریمورک های تحت دات نت است که امکانات زیادی در اختیار شما قرار می دهد.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • تعریف AOP
 • نحوه استفاده از AOP
 • نمونه پروژه: ویندوز اضافه شده به ویژوال استودیو
 • Nuget
 • کنترل منبع
 • مدیریت مجوز
 • OnExceptionAspect
 • نمونه پروژه : OnExceptionAspect
 • OnMethodBoundaryAspect
 • نمونه پروژه : OnMethodBoundaryAspect
 • جنبه های اتصال
 • صفات چندپخشی
 • ترتیب و Deserialization
 • اشکال زدایی
 • نمونه پروژه : اشکال زدایی ویندوز
 • نمونه پروژه : پیشرفت های IDE
 • نمونه پروژه : RunTimeInitialize
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction	 		
Introduction	 		
AOP Definition	 		
Why Use AOP?	 		
How to Use AOP	 		
Summary	 		
	Installation	 		
Introduction	 		
EXE & MSI	 		
Demo: Windows Added to Visual Studio	 		
Nuget	 		
Source Control	 		
License Management	 		
Summary	 		
	Out of the Box Aspects	 		
Introduction	 		
OnMethodBoundaryAspect	 		
Demo: OnMethodBoundaryAspect	 		
OnExceptionAspect	 		
Demo: OnExceptionAspect	 		
LocationInterceptionAspect	 		
Demo: LocationInterceptionAspect	 		
EventInterceptionAspect	 		
Demo: EventInterceptionAspect	 		
Attaching Aspects	 		
Individual Attributes	 		
Demo: Individual Attributes	 		
Multicast Attributes	 		
Demo: Multicast Attributes	 		
Summary	 		
	Aspect Lifetime	 		
Introduction	 		
Compile Time	 		
Demo: CompileTimeValidate	 		
Demo: CompileTimeInitialize	 		
Serialization & Deserialization	 		
Run Time	 		
Demo: RunTimeInitialize	 		
Exceptions	 		
Summary	 		
	Existing Codebases	 		
Introduction	 		
Approach	 		
Attaching Aspects	 		
Side Effects	 		
Low Hanging Fruit	 		
Summary	 		
	Deployment	 		
Introduction	 		
Deployables	 		
Signing Assemblies	 		
Obfuscation	 		
Summary	 		
	Developer Experience	 		
Introduction	 		
Debugging	 		
Demo: Debugging	 		
Demo: Debugging Windows	 		
Demo: IDE Enhancements	 		
Pipe Server	 		
Summary

حجم فایل:128MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight PostSharp Fundamentals

پیشنهاد فرادرس