پیشنهاد فرادرس

فیلم آموزش طراحی دیتا بیس Relational Database Design

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

فیلم-آموزش-طراحی-دیتا-بیس-relational-database-design

این مجموعه آموزشی (Relational Database Design) برای هر کسی که می خواهد  طراحی پایگاه داده رابطه ای، و یا مدل سازی داده ها را به طور کلی درک کند مفید است. شما خواهید آموخت که چگونه داده های مورد نیاز را جمع آوری کنید ،آن ها را مدل سازی کنید، مدل را نرمال کنید و آن را تبدیل به یک مدل  طراحی پایگاه داده رابطه ای عادی کنید.

این مجموعه آموزشی (Relational Database Design) محصول PluralSight و سطح آن متوسط است. و دارای مدت زمان 7 ساعت و 33 دقیقه می باشد.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • توسعه  سخت افزار ذخیره سازی
 • تکنولوژی پایگاه داده
 • مدل رابطه ای
 • مدل سازی داده ها
 • مدل سازی ER
 • انواع موجودیت
 • روابط
 • انواع موجودیت های مصنوعی
 • وابستگی تابعی
 • نمونه پروژه: چک کردن برای کلیدهای کاندید گمشده
 • نمونه پروژه: تایید فرم نرمال سوم
 • راه حل های استاندارد برای الگوهای غیر استاندارد
 • روابط خاص
 • شناسایی انواع واقعیت
 • نمونه پروژه: بررسی کلید کاندید حداقل
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction			
Outline	 		
Development of Storage Hardware	 		
Database Technologies	 		
The Relational Model	 		
Data Modeling	 		
Summary	 		
References	 		
	ER Modeling			
Outline	 		
ER Modeling (overview)	 		
Entity Types	 		
Attributes	 		
Relationships	 		
Identifying Relationships	 		
Special Relationships (1)	 		
Special Relationships (2)	 		
Special Relationships (3)	 		
Subtypes	 		
Summary	 		
References	 		
	Gathering Information			
Outline	 		
Introduction	 		
Analyzing a Mission Statement	 		
Interviews	 		
Counter Examples	 		
Summary	 		
	Creating The Initial ER Model			
Outline	 		
Generalizing Fact Types	 		
Finding Entity Types	 		
Identifying Fact Types	 		
Entity Types	 		
Attributes	 		
Relationships	 		
Artificial Entity Types	 		
Summary	 		
	Module 5 - Converting to Relational			
Outline	 		
Different Representations	 		
Representing a Relational Design	 		
ER to Relational: Entity Types	 		
ER to Relational: Candidate Keys	 		
ER to Relational: One-to-many Relationships	 		
ER to Relational: Many-to-many Relationships	 		
ER to Relational: Other Constraints	 		
ER to Relational: Demo	 		
Relational to ER: First Draft	 		
Relational to ER: Variations	 		
Relational to ER: Demo	 		
Summary	 		
	Basic Normalization - Part 1			
Outline	 		
Why Normalize?	 		
Functional Dependencies	 		
First Normal Form	 		
Find Functional Dependencies 1: Are Candidate Keys Minimal	 		
Find functional Dependencies 2: Missing Candidate Keys	 		
Demo: Verify that Attributes are Atomic	 		
Demo: Verify that Candidate Keys are Minimal	 		
Demo: Check for Missing Candidate Keys	 		
Summary	 		
	Basic Normalization - Part 2			
Outline	 		
Second Normal Form	 		
Find Functional Dependencies 3: Dependencies on Subsets of Keys	 		
Demo: Dependencies on Subsets of Candidate Keys	 		
Third Normal Form	 		
Find Functional Dependencies 4: Verify Third Normal Form	 		
Demo: Verify Third Normal Form	 		
Summary	 		
References	 		
	Higher Normal Forms			
Outline	 		
Boyce-Codd Normal Form and Elementary Key Normal Form	 		
Fourth Normal Form	 		
Fifth Normal Form	 		
Domain/Key Normal Form	 		
Sixth Normal Form and Optimal Normal Form	 		
Denormalization	 		
Standard Solutions for Non-standard Patterns	 		
Summary	 		
References	 		
	Module 9 - Other ER Methods			
Outline	 		
Many Methods	 		
Entity Types	 		
Attributes	 		
Relationships	 		
Crow's foot Notation	 		
Special Relationships	 		
Summary

حجم فایل:624MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Relational Database Design

پیشنهاد فرادرس

mohammad در 1393/02/16 ساعت 10:14

سطح این اموزش متوسط هست پس سطح مبتدی این اموزش چیه؟