پیشنهاد فرادرس

فیلم آموزش کامل WCF

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش WCF

فیلم-آموزش-کامل-wcf

استفاده از وب سرویس ها در یکی دو سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.مخصوصا با ورود تلفن های همراه هوشمند و اپلیکیشن های آنلاین ضرورت استفاده از وب سرویس دو چندان شده است.وب سرویس ها در واقع کامپوننت های تحت وب هستند که در ازای درخواست هایی که به سمت آن فرستاده می شود پاسخ مناسب برگشت می دهد.

جدیدترین و قدرتمندترین محیط توسعه وب سرویس ها WCF می باشد.کار کردن با wcf ساده است اما نکته های زیادی دارد.یک وب سرویس خوب باید سرعت پاسخگویی بالایی داشته باشد و علاوه بر تامین امنیت داده ها ، در برابر حملات مختلف خارجی مقاوم باشد.

مجموعه ای که برای شما آماده شده است جزو کاملترین آموزشها در این زمینه است که بیشتر امکانات و قابلیت های wcf در آن آموزش داده شده است.

لیست فایل های این آموزش:

C sharp with SQL Server - VS 2012
Can we do method overloading in WCF services 
Create a WCF using C#, consume from Windows Form and ASP.NET
Hosting WCF Services in IIS
How to create a simple WCF Service - Part 1
HTTPS (TLS SSL) setting for WCF application
Subscriber-publisher modal, WsDualHttpBinding
VS 2012
WCF
What is REST ( Representational state transfer ) 
What is WCF fault exceptions ( Interview question)
ASP.net Web Application Consuming WCF Web Service
Client Example with Entity Connection Part 1
Crear un Servicio con WCF y C#
Crear y consumir un servicio web WCF
Creating your First WCF Service
Host WCF in IIS
Host WCF Service in IIS
Hosting WCF Service in Windows Service Managed Environment
Hosting WCF Services in IIS
hosting WCF Services
How Can we do WCF Concurency and throttling
How to build a WCF Service and use it from a client
how to call wcf service using jquery
How to configure WCF Service with multiple EndPoints
How to create simple REST Based WCF Service with JSON format
How to Create WCF RESTful Service Application
How to Perform CRUD operations using WCF REST Services
Injecting Dependency in MVC, WCF and Web Form Application
Introduction
Part 1  Introduction to WCF
Part 10  Message Contract in WCF
Part 11  Difference between datacontract and messagecontract in wcf
Part 12  Backward compatible WCF contract changes
Part 13  ExtensionDataObject in WCF
Part 15  Exception handling in WCF
Part 16  Soap faults in WCF
Part 18  Throwing fault exceptions from a WCF service
Part 20  Centralized exception handling in WCF by implementing IErrorHandler interface
Part 21  Bindings in WCF
Part 23  Hosting WCF service
Part 24  Self hosting a wcf service in console application
Part 25  Self hosting a wcf service in winforms application
Part 27  Hosting a wcf service in a windows service
Part 28  Advantages and disadvantages of hosting a wcf service in a windows service
Part 29  Hosting wcf service in iis
Part 3  Creating a wcf service
Part 30  Advantages and disadvantages of hosting wcf service in iis
Part 31  WAS hosting in WCF
Part 32  Message Exchange Patterns in WCF
Part 33  OneWay Message Exchange Pattern in WCF
Part 34  Duplex message exchange pattern in WCF
Part 35  Sending large messages in WCF using MTOM
Part 36  Instancing modes in WCF
Part 37  PerCall instance context mode in WCF
Part 39  PerSession WCF services
Part 4  WCF service implementing multiple service contracts
Part 41  Single instance context mode in WCF
Part 43  Single concurrency mode in WCF
Part 46  WCF throttling
Part 47  WCF security
Part 5  How to make changes to wcf service without breaking clients
Part 50  Authentication in WCF
Part 6  WCF DataContract and DataMember
Part 8  Different ways of [...]ociating known types in wcf
publisher modal, WsDualHttpBinding
Read Me
RESTful Web Services with WCF Screencast
Secure Your WCF 4.5 Services with Claims Based Authorization
SharePoint Accessing SharePoint 2010 Lists by Using WCF Data Services
Silverlight 4 Silverlight and WCF RIA Services
Transport Layer Security SSL Certificate - WCF
Use WCF Test Client to test WCF Service Application
user Chat Parte 1
WCF Uso de un contrato de datos en un servicio WCF
WCF and oData with Visual Studio 2012 Tutorial
WCF Data Services - Part 1.
WCF Data Services - Server-Client Example with Entity Connection Part 1
WCF DataContract part 1
WCF Instancing Modes
WCF Interview question - Can we do method overloading in WCF services 
WCF Intro Demo 1 of 4
WCF Screencast - Hosting WCF Services in IIS
WCF Security Part 1 [ Message Security over WsHttpBinding ]
WCF Services - How to create a simple WCF Service - Part 1
WCF Simple Multi-user Chat Parte 1
WCF Training - What is WCF fault exceptions ( Interview question)
WCF Training for beginners Introduction to WCF by bestdotnettraining.com
WCF Tutorial - HTTPS (TLS SSL) setting for WCF application
WCF video Tutorial -WCF DataContract part 1
WCF Walkthrough
WCF with certificate authentication
¿Qué es Windows Communication Foundation WCF
Вступление в Windows Communication Foundation (WCF)

حجم فایل:6.8GB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
WCF Tutorial

پیشنهاد فرادرس

30mon در 1393/09/13 ساعت 09:25

با سلام فیلم شما زیر نویس فارسی ندارند

jamshi در 1393/07/12 ساعت 10:26

اولاً که نگفتید فیلم های آموزشی با زبان اصلی هست .
دوماً ای کاش زبان انگلیسی بود. پدر ما رو این هندی پاکستانیا با انگلیسی صحبت کردنشون درآوردند.