تبلیغات

فیلم آموزش Microsoft Excel

دسته بندی ها: آموزش اکسل ، آموزش آفیس ، آموزش های TrainSignal

فیلم-آموزش-microsoft-excel

به درخواست دوستان آموزش کامل نرم افزار Microsoft Excel 2007 و Microsoft Excel 2010 را در سایت قرار دادیم.

این دوره ها محصول TrainSignal هستند و بیشتر قسمت های مهم این نرم افزار را آموزش می دهند.

سرفصل های این دوره آموزشی:

 • کار با نمودارها
 • آشنایی با Templates
 • آشنایی با PivotTables
 • کار با Collaboration
 • کار با Macros
 • آشنایی با Printing
 • وارد کردن و ویرایش داده ها
 • آشنایی با Calculations
 • آشنایی با Multiple Worksheets
 • کار با Organization
 • کار با Advanced Formulas
 • کار با Auditing
 • آشنایی با Conditional Formatting
 • کار با Page Layout
 • کار با Printing Worksheets
 • آشنایی با Logical Functions
 • کار با Lookup Functions
 • مرتب سازی
 • فیلتر کردن
 • تعریف داده ها به عنوان یک جدول
 • ایجاد یک Column Chart
 • ایجاد یک Line Chart
 • ایجاد یک Pie Chart
 • استفاده از Sparklines
 • ایجاد یک PivotTable

لیست دوره های آموزرشی:

 • Excel 2007
 • Excel 2010

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Excel 2007:

0 Introduction to Excel 2007
0 Welcome
1 Welcome to Excel
10 Charts
11 Multiple Workbooks
12 Templates
13 PivotTables
14 Collaboration
15 Macros
16 Printing
2 Entering and Editing Data
3 Calculations
4 Multiple Worksheets
5 Basic Formatting
6 Organization
7 Advanced Formatting
8 Advanced Formulas
9 Auditing

ليست سرفصل هاي دوره Trainsignal-Excel 2010:

0 Introduction to Excel 2010 Training
0 Welcome
1 Entering Data
10 Alignment
11 Conditional Formatting
12 Page Layout
13 Printing Worksheets
14 Introduction to Formulas
15 Total Values Simply
16 Relative, Absolute, & Named References
17 Logical Functions
18 Lookup Functions
19 Combine and Separate Text
2 Moving Data
20 View Separate Data Simultaneously
21 Sorting
22 Filtering
23 Define Data as a Table
24 Introduction to Charts
25 Create a Column Chart
26 Create a Line Chart
27 Create a Pie Chart
28 Using Sparklines
29 Introduction to PivotTables
3 Rows & Columns
30 Creating a PivotTable
31 More Fun With PivotTables
32 Create a PivotChart
33 Next Steps
4 Auto Fill
5 Worksheets
6 Saving a File
7 The Interface
8 Number Formatting
9 Formatting Fonts

عنوان دوره:Trainsignal-Excel 2007 حجم فایل: 820MB

عنوان دوره:Trainsignal-Excel 2010 حجم فایل: 672MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TrainSignal Microsoft Excel 2007-2010

پیشنهاد فرادرس