تبلیغات

مجموعه کتاب های برنامه نویسی iOS

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی IOS ، کتب و مجلات | Book ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش Objective-C

مجموعه-کتاب-های-برنامه-نویسی-ios

یک مجموعه کامل از کتاب های برنامه نویسی iOS برای شما آماده کرده ایم که به کمک آنها می توانید طراحی اپلیکیشن و بازی برای iOS را فرابگیرید.

در این کتاب ها از تکنولوژی هایی مانند Objective-C و HTML5 و CSS3 استفاده شده است.

سورس های تمام کتاب ها نیز همراه فایل قرار داده شده است.

لیست کتابها:

Apress - Beginning iOS 5 Development (Exploring the iOS SDK) (Dec. 2011) + Source Code
Apress - Beginning iOS 5 Games Development (Using the iOS SDK for iPad, iPhone and iPod touch) (Nov. 2011) + Source Code
Apress - Beginning iOS Apps with Facebook and Twitter APIs (for iPhone, iPad, and iPod touch) (Jul. 2011) + Source Code
Apress - Beginning iPhone and iPad Web Apps - Scripting with HTML5, CSS3, and JavaScript (Dec 2010) + Source Code
Apress - iOS 5 Recipes - A Problem-Solution Approach (2012) + Source Code
Apress - iPhone and iPad Apps for Absolute Beginners (5th Edition) (Jan. 2012) + Source Code
Apress - Pro iOS 5 Tools (Xcode, Instruments and Build Tools) (Dec. 2011) + Source Code
Apress - Pro iOS Web Design and Development (Dec. 2011) + Source Code
Apress - Pro Multithreading and Memory Management for iOS and OS X (Apr. 2012) + Source Code
Head First - iPhone and iPad Development (2nd Edition) (Jun. 2011) + Source Code
Manning - Objective-C Fundamentals(Sep. 2011) + Source Code
O'Reilly - iOS 5 Programming Cookbook (Solutions & Examples for iPhone, iPad, and iPod touch Apps) (Jan. 2012) + Source Code
Packt - Unity iOS Game Development Beginners Guide (Jan. 2012) + Source Code
Packtpub - iOS 5 Essentials (Jan. 2012) + Source Code
Packtpub - Unity iOS Essentials (Dec. 2011) + Source Code
Peachpit Press - iOS 5 in the Enterprise (Develop and Design) (Dec. 2011) + Source Code
Sams Teach Yourself iOS 5 Application Development in 24 Hours (3rd Edition) (Dec. 2011)
Wrox - Beginning iOS 5 Application Development (Jan. 2012) + Source Code
Wrox - Beginning iOS Game Development (Dec. 2011) + Source Code
Wrox - iPhone and iPad App 24-Hour Trainer (May 2012) + Source Code

حجم فایل: 1.5GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
iOS Book Collection

پیشنهاد فرادرس