پیشنهاد فرادرس

مدلسازی منطقی و فیزیکی پایگاه داده SQL Server

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مدلسازی-منطقی-و-فیزیکی-پایگاه-داده-sql-server

یک برنامه خوب نیاز به یک دیتابیس خوب نیز دارد.برای پایگاه داده ای که با حجم انبوهی از اطلاعات سروکار دارد، یک طراحی حرفه ای و بهینه الزامی است.مسلما هرچه دیتابیس بهینه تر و حرفه ای تر طراحی شده باشد، علاوه بر سرعت پاسخگویی بیشتر، استفاده از منابع سخت افزاری را کمتر می کند.

در این دوره شما نحوه پیاده سازی فیزیکی و منطقی پایگاه داده های SQL SERVER و همچنین تحلیل اپلیکیشن ها و کوئری های اس کیو ال سرور را می آموزید.

این مجموعه آموزشی (Logical and Physical Modeling for Analytical Applications) توسط موسسه آموزشی PluralSight  در سطح متوسط و مدت زمان 2 ساعت و 27 ارائه شده است.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • ابعاد Denormalization
 • رویکرد ترکیبی
 • طراحی ابعاد و جداول واقعی
 • سلسله مراتب
 • کلاسیک SCD
 • نمونه پروژه MTOM
 • پیچیدگی الگوریتم
 • Bitmap
 • Bloom
 • پنجره کشویی
 • پارتیشن بندی
 • ایندکس فیلتر شده
 • فشرده سازی داده ها
 • قسمت بندی جدول
 • شاخص Columnstore
 • فشرده سازی Columnstore
 • کاهش IO
 • محدودیت Columnstore
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

Star and Snowflake Schemask
Introduction
Normalized Schema
Star Schema
Shared Dimensions
Dimension Denormalization
Snowflake Schema
Hybrid Approach
Granularity
Auditing Lineage
DWTerms
Summary
	Designing Dimensions and Fact Tables
Introduction
Dimension Columns
Hierarchies
SCD Classic
Referencing Monster
SCD Custom
Demo Dimensions
Fact Columns
Measures Additivity
Demo Fact
MtoM
Demo MtoM
Summary
	Data Warehousing Data Access Problems
Introduction
Algorithms Complexity
SSAS Addressing
Joins
Linearize Joins
Bitmap
Bloom
Trans-Relational
Columnar Storage
Summary
	SQL Server Data Warehousing Support before Version 2012
Introduction
Partitioned Table
Sliding Window
Demo Partitioning
Filtered Index
Indexed View
Demo Filtered Indexed
Data Compression
Demo Data Compression
Summary
	Sql Server Data Warehousing Optimizations in Version 2012
Introduction
Window Functions
Demo Window Fun
Columnstore Indexes
Columnstore Compression
Reducing IO
Reducing CPU Batch
Columnstore Restrictions
Data Loading Usage
Demo Columnstore Batch
Version 2014 Summary

حجم فایل:331MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Logical and Physical Modeling for Analytical Applications

پیشنهاد فرادرس