آموزش پیشنهادی فرادرس

معرفی ویژگی های جدید Windows Workflow 4.5

دسته بندی ها: ویندوز ورک فلو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

معرفی-ویژگی-های-جدید-windows-workflow-4-5

در این آموزش تصویری با ویژگی های جدید Windows Workflow 4.5 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی C# expressions
 • کار با InvokeDelegate
 • انتقال Triggerless
 • فعالیت های دستگاه های خارجی
 • جمع آوری اسناد
 • فعالیت های جدید
 • اولین WF Contract
 • پیاده سازی Contracts
 • نسخه نرم افزار WF
 • کار با Workflow
 • معرفی و مفاهیم Dynamic update

عنوان دوره آموزشی: What's new in Windows Workflow 4.5 سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 37 دقیقه نویسنده: Matt Milnerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

C# expressions
 02:23	
Demo: C# expressions
 09:23	
Navigation
 00:43	
Demo: Navigation
 05:25	
Simplified authoring
 01:07	
Demo: Simplified authoring
 04:19	
Documenting
 01:07	
Demo: Documenting
 03:39	
New activities
 01:11	
Demo: InvokeDelegate
 07:29	
State Machine Workflows		 00:34:04	
Introduction
 03:44	
State machine activities
 03:24	
Demo: State machine basics
 10:26	
Demo: Triggerless transitions
 03:22	
Shared triggers
 01:26	
Demo: Shared triggers
 03:50	
State machine tracking
 01:42	
Demo: State machine tracking
 06:10	
Contract First Workflow Services in WF 4.5		 00:17:40	
Introduction
 00:31	
WF Contract First
 01:27	
Demo: Implemented Contracts
 09:07	
Demo: Import Service Contract
 06:35	
Workflow versioning		 00:38:51	
Introduction
 00:54	
Versioning concepts
 04:39	
Workflow application versioning
 02:44	
Demo: WF app versioning
 10:17	
Workflow service versioning
 04:24	
Demo: Web-hosted service
 06:39	
Demo: Self-hosted service
 07:11	
What can I can change?
 02:03	
Dynamic update		 00:29:10	
Introduction
 00:40	
Dynamic update concepts
 03:58	
Demo: Updating with workflow application
 11:24	
Native activities
 02:04	
Demo: Updating workflow services
 11:04

حجم فایل: 579MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Whats new in Windows Workflow 4.5

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس