پیشنهاد فرادرس

معرفی کتابخانه های JavaScript ضروری برای طراحی وب

دسته بندی ها: آموزش های TutsPlus ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی کوئری (JQuery) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

استفاده از زبان Javascript در طراحی وب امری ضروری به نظر می رسد.

در سال های اخیر کتابخانه های جاوااسکریپت زیادی توسط موسسه های مختلف توسعه داده شده اند که امکانات فراوانی در اختیار ما قرار می دهند.

در این دوره آموزشی از موسسه Tutsplus با کتابخانه های مهم و ضروری جاوااسکریپت و کاربرد آنها در طراحی وب آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی Bower
 • کار با Modernizr
 • اعتبار سنجی jQuery
 • معرفی Retina.js
 • معرفی  FitVids.js
 • معرفی  Echo.js
 • عناصر  UI؟
 • کار با jQuery UI
 • طرح های مرتبط؟
 • معرفی Waypoints.js
 • آموزش jQuery

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

If you’re a web designer then you’ll almost certainly be using a JavaScript library in your projects. In this course Adi Purdilla will teach you about some of the most useful libraries as well as a very easy and effective way of loading them into your projects. From plugins that enhance your workflow, to libraries that allow you to create awesome layouts.

Introduction? 2 lessons, 12:34 Free Preview 1.1 Introduction 01:16 Free Preview 1.2 Introduction to Bower 11:18 2.Enhancements? 5 lessons, 42:07 2.1 Modernizr 11:36 2.2 jQuery Validation 11:22 2.3 Retina.js 06:48 2.4 FitVids.js 05:19 2.5 Echo.js 07:02 3.UI Elements? 5 lessons, 50:50 3.1 Cycle2 12:08 3.2 Fresco 04:57 3.3 MixItUp 12:10 3.4 jQuery UI 13:33 3.5 Superfish 08:02 4.Layout Related? 5 lessons, 36:33 4.1 Waypoints.js 08:39 4.2 Masonry 05:49 4.3 Stellar.js 10:01 4.4 jQuery Easing 07:08 4.5 Respond.js 04:56 5.Conclusion? 1 lesson, 02:28 5.1 Final Words 02:28

عنوان دوره: TutsPlus - Essential JS Libraries for Web Design حجم فایل: 1.51GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
TutsPlus Essential JS Libraries for Web Design

پیشنهاد فرادرس