پیشنهاد فرادرس

معماری اپلیکیشن های دات نت در دنیای واقعی Pluralsight Architecting Applications for the Real World in .NET

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

معماری-اپلیکیشن-های-دات-نت-در-دنیای-واق

اکثر برنامه نویسان دات نت در ایران چیزی از ساختار و معماری اپلیکیشن های دات نت ندارند و این باعث می شود در پروژه های تجاری دچار ضعف شوند.

دوره ای که برای شما آماده کرده ایم شما را با ساختار اپلیکیشن های دات نت در دنیای واقعی آشنا می کند.

این دوره آموزشی محصول شرکت Pluralsight است.

عنوان دوره آموزشي: Architecting Applications for the Real World in .NET سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 52 دقيقه نويسنده: Cory Houseليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Pragmatic Architecture
	 02:57	
Agenda & References
	 01:45	
Real-World Architectural Thinking		 00:25:57	
Two Approaches: Which is Better?
	 03:57	
Metaphors for Architecture Selection
	 03:49	
Considering Complexity
	 02:48	
The Argument for Simplicity
	 09:04	
Time-line Impacts on Architecture
	 05:21	
Summary
	 00:58	
Business Logic Layer		 00:31:26	
Introduction
	 01:41	
Tiers and Layers
	 06:08	
What is the Business Logic Layer?
	 00:58	
Transaction Script
	 03:11	
Table Module
	 01:43	
Active Record
	 08:29	
Domain Model / DDD
	 06:18	
Summary
	 02:58	
Service Layer		 00:21:40	
Introduction
	 03:04	
Service Layer Metaphors
	 05:40	
Fine vs Course
	 01:34	
When and Where?
	 02:00	
Web Service vs Shared Library
	 04:53	
Data Transfer Objects
	 03:46	
Summary
	 00:43	
Presentation Layer		 00:19:50	
Intro
	 02:26	
Architectural Principles
	 05:20	
Selecting a Presentation Layer
	 11:16	
Summary
	 00:48	
Data Access Layer		 00:39:35	
Intro
	 01:37	
Business Layer Impacts
	 03:25	
DAL Responsibilities Overview
	 03:26	
CRUD and the Object-Relational Mismatch
	 09:15	
Object Relational Mapping
	 06:43	
Repository Pattern
	 09:32	
Stored Procedures
	 04:19	
Summary
	 01:13	
Architectural Levels		 00:27:13	
What are Architectural Levels?
	 01:07	
Simple Architecture: Level One Overview
	 02:11	
Level One Summary
	 01:11	
Enterprise Grade Architecture: Level Three Overview
	 02:59	
Level Three Summary
	 05:26	
Steps to Add a Feature
	 02:58	
Architectural Level Feature Comparison
	 02:08	
Changing Levels: When and Why
	 04:28	
Architecture Selection Summary
	 03:51	
Bottom Line
	 00:54

حجم فايل: 291MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Architecting Applications for the Real World in .NET

پیشنهاد فرادرس