تبلیغات

مفاهیم اصلی ASP.NET

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش ASP.NET MVC ، آموزش ASP.NET

مفاهیم-اصلی-asp-net

این مجموعه آموزشی (One ASP.NET From Scratch) عناصر اصلی ASP.NET را آموزش میدهد.

این مجموعه دارای سطح مقدماتی و مدت زمان 3 ساعت و 45 دقیقه می باشد. و توسط شرکت PluralSight  ارائه شده است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • اولین نسخه ی نمایشی Web Form
 • کوکی ها
 • کنترل ها
 • مقدمه اعتبار سنجی
 • کنترل های داده
 • MVC
 • مدیریت پایگاه داده
 • جستجو
 • فرم Ajax
 • دسترسی ساده به داده ها
 • اولین نسخه ی نمایشی وب API
 • قالب بندی محتوا
 • SignalR
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction	 		
Introduction	 		
	Web Forms	 		
Web Forms Introduction	 		
First Web Form Demo	 		
Posting data, Page Navigation Part 1	 		
Posting data, Page Navigation Part 2	 		
Summary	 		
	Advanced Web Forms	 		
State Management Introduction	 		
Session vs. Application State	 		
Cookies	 		
Controls Introduction	 		
Controls	 		
Validation Intro	 		
Required Field Validation Demo	 		
Data Introduction	 		
Data Controls	 		
Summary	 		
	MVC	 		
MVC Introduction	 		
Out of The Box	 		
Controller	 		
View Introduction	 		
View	 		
Model Introduction	 		
Model	 		
Summary	 		
	Advanced MVC	 		
Introduction	 		
Database Management	 		
Searching Intro	 		
Searching	 		
Helpers	 		
Validation	 		
Summary	 		
	MVC and AJAX	 		
Introduction	 		
Ajax Helper	 		
Ajax Form	 		
Summary	 		
	Web Pages	 		
Web Pages Introduction	 		
First Web Pages Application Demo	 		
Simple Data Access	 		
Data Access Demo	 		
Validation	 		
Validation Demo	 		
Web Pages Helpers	 		
Helpers Demo	 		
Summary	 		
	WebAPI	 		
Web API Introduction	 		
First Web API Demo	 		
Content Negotiation	 		
Content Formatters	 		
Summary	 		
	SignalR	 		
SignalR Introduction	 		
SignalR Demo - The ChatHub	 		
Summary

حجم فایل:654MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight One ASP.NET From Scratch

پیشنهاد فرادرس