پیشنهاد فرادرس

مقدمات Integration Services

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مقدمات-integration-services

این مجموعه آموزشی (Integration Services Fundamentals)  برای توسعه دهندگان هوش تجاری و پایگاه داده  حرفه ای به منظور جابه جایی ، دستکاری، و یکپارچه سازی داده ها بدون هیچگونه تجربه قبلی با خدمات یکپارچه سازی ارائه شده است.

این دوره آموزشی محصولی از PluralSight است که در سطح مبتدی ارائه شده است. و مدت زمان آن 7 ساعت و 1 دقیقه می باشد.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • معرفی خدمات یکپارچه سازی
 • توسعه  پکیج
 • خدمات یکپارچه سازی پروژه ها در  BIDS
 • طراح پکیج
 • مدیریت کانکشن ها
 • سرویس دهنده های 32 بیتی در برابر سرویس دهنده های 64 بیتی
 • نمونه پروژه: ایجاد یک اجرای SQL
 • نمونه پروژه: اضافه کردن محدودیت تقدم
 • وظایف آماده سازی داده ها
 • نسخه ی نمایشی : کار با  FTP
 • وظایف XML
 • وظایف SQL سرور
 • نمونه پروژه:  خدمات تجزیه و تحلیل اجرای وظایف  DDL
 • نمونه پروژه: پرس و جوی داده کاوی
 • نگهداری پایگاه داده
 • نمونه پروژه :  سورس ADO.NET
 • نمونه پروژه :  سورس OLE DB
 • نمونه پروژه : سورس  XML
 • نمونه پروژه : مدل آموزشی  داده کاوی
 • نمونه پروژه : کپی ستون
 • نمونه پروژه : تبدیل داده ها
 • تبدیلات Rowset
 • تبدیلات تقسیم و اتصال
 • نمونه پروژه  : تقسیم شرطی
 • نمونه پروژه: ادغام
 • نمونه پروژه : معرفی پنجره متغیرها
 • نمونه پروژه : استفاده از یک متغیر در یک عبارت
 • اسکریپت ها
 • اسکریپت نویسی در سرویس های یکپارچه سازی
 • شیء  DTS
 • کامپوننت های اسکریپت
 • اشکال زدایی ویندوز
 • نمونه پروژه: استفاده از مرورگر گرید
 • استفاده از ناظر Scatterplot
 • نمونه پروژه :  پیکربندی ورود به سیستم در یک وظیفه Scipt  و مشاهده گزارش ها
 • نمونه پروژه : استفاده از DTExecUI
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction to Integration Services			
Introduction to Integration Services	 		
Architecture	 		
Package Development	 		
Integration Services Projects in BIDS	 		
Demo: Creating a Package in BIDS with the Import and Export Wizard	 		
Package Designer	 		
Introduction to Connection Managers	 		
Introduction to Package Execution	 		
Demo: Exploring a Package	 		
Demo: Exploring a Package	 		
Summary	 		
	Control Flow Basics			
Control Flow Basics	 		
Connection Managers	 		
32-bit versus 64-bit Providers	 		
Demo: Creating a Connection Manager	 		
Tasks	 		
Demo: Creating an Execute SQL Task	 		
Demo: Creating a Send Mail Task	 		
Precedence Constraints	 		
Demo: Adding Precedence Constraints	 		
Containers	 		
Demo: Working with Containers	 		
Summary	 		
	Control Flow Tasks			
Control Flow Tasks	 		
Data Preparation Tasks	 		
Demo: File System Task	 		
Demo: FTP Task	 		
Demo: Web Service Task	 		
Demo: XML Task	 		
Demo: Data Profiling Task	 		
Demo: Data Profiling Viewer	 		
Process Communication Tasks	 		
Demo: Message Queue Task - Send	 		
Demo: Message Queue Task - Receive	 		
Demo: Execute Package Task	 		
Demo: WMI Data Reader Task	 		
Demo: WMI Event Watcher Task	 		
Demo: Execute Process Task	 		
SQL Server Tasks	 		
Demo: Bulk Insert Task	 		
Analysis Services Tasks	 		
Demo: Analysis Services Processing Task	 		
Demo: Analysis Services Execute DDL Task	 		
Demo: Data Mining Query Task	 		
Database Maintenance Tasks	 		
Summary	 		
	Data Flow Basics			
Data Flow Basics	 		
Data Flow Task	 		
Pipeline Architecture	 		
Data Sources	 		
Demo: ADO.NET Source	 		
Demo: Excel Source	 		
Demo: Flat File Source	 		
Demo: OLE DB Source	 		
Demo: XML Source	 		
Demo: Raw File Destination	 		
Demo: Raw File Source	 		
Data Destinations	 		
Demo: OLE DB Destination	 		
Demo: DataReader Destination / Run64BitRuntime Property	 		
Demo: Excel Destination / Override Connection Manager Data Types	 		
Demo: Flat File Destination	 		
Demo: SQL Server Destination	 		
Analysis Services Destinations	 		
Demo: Dimension Processing	 		
Demo: Partition Processing	 		
Demo: Data Mining Model Training	 		
Summary	 		
	Data Flow Transformations			
Data Flow Transformations	 		
Row Transformations	 		
Demo: Character Map	 		
Demo: Copy Column	 		
Demo: Data Conversion	 		
Demo: Derived Column	 		
Demo: OLE DB Command	 		
Rowset Transformations	 		
Demo: Aggregate	 		
Demo: Sort	 		
Demo: Unpivot	 		
Demo: Pivot	 		
Demo: Percentage Sampling	 		
Demo: Row Sampling	 		
Split and Join Transformations	 		
Demo: Conditional Split	 		
Demo: Multicast	 		
Demo: Union All	 		
Demo: Merge	 		
Demo: Merge Join	 		
Demo: Lookup	 		
Business Intelligence Transformations	 		
Other Transformations	 		
Demo: Export Column	 		
Demo: Import Column	 		
Demo: Audit	 		
Summary	 		
	Expressions			
Expressions	 		
Expression Builder	 		
SSIS Expression Language Syntax: Functions	 		
SSIS Expression Language Syntax: Operators and More Variables	 		
Variables	 		
Demo: Introducing the Variables Window	 		
Demo: Working with Variables	 		
Expression Usage	 		
Demo: Using a Variable in an Expression	 		
Demo: Using an Expression with a Connection Manager	 		
Demo: Using an Expression to Construct a SQL Statement in the Control Flow	 		
Demo: Using Expressions with Precedence Constraints	 		
Demo: Using an Expression in the Data Flow	 		
Summary	 		
	Scripts			
Scripts	 		
Scripting in Integration Services	 		
Script Task Configuration	 		
Demo: Configuring a Script Task	 		
DTS Object	 		
Variables	 		
Task Results	 		
Demo: Working with the Variables Member	 		
Events	 		
Demo: Working with the Events Member	 		
Script Components	 		
Demo: Creating a Data Transformation Script Component	 		
Summary	 		
	Debugging SSIS Packages			
Debugging	 		
Breakpoints	 		
Debug Windows	 		
Demo: Introducing Breakpoints	 		
Demo: Working with Breakpoints	 		
Script Task Debugging	 		
Demo: Debugging a Script Task	 		
Script Component Debugging	 		
Demo: Debugging a Script Component	 		
Data Viewer	 		
Demo: Using the Grid Viewer	 		
Demo: Using the Histogram Viewer	 		
Demo: Using the Scatterplot Viewer	 		
Demo: Using the Chart Viewer	 		
Summary	 		
	Package Reliability			
Package Reliability	 		
Package Logging	 		
Demo: Configuring Logging	 		
Demo: Configuring Logging in a Scipt Task and Viewing Logs	 		
Error Handling	 		
Demo: Adding an Error Output to a Data Flow Task	 		
Event Handling	 		
Demo: Adding a Task to an Event Handler	 		
Transactions	 		
Demo: Configuring Transaction Support	 		
Checkpoints	 		
Demo: Working with Checkpoints	 		
Demo: Using Checkpoints with Containerrs	 		
Summary	 		
	Package Execution			
Package Execution	 		
Package Execution Utilities	 		
Demo: Using DTExecUI	 		
Demo: Using DTExec in the command line	 		
SQL Server Agent Jobs	 		
Demo: Creating a SQL Server Agent Job	 		
Package Storage vs. Execution Location	 		
Summary

حجم فایل:595MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Integration Services Fundamentals

پیشنهاد فرادرس