تبلیغات

مقدمه ای بر برنامه نویسی Android

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android)

مقدمه-ای-بر-برنامه-نویسی-android

در این آموزش تصویری با مقدمات برنامه نویسی Android آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • بگ گراند Android
 • نرم افزار های Android
 • نرم افزار Lifecycle
 • رابط های برنامه کاربردی
 • امنیت و Permission
 • رابط های برنامه کاربردی
 • SDK های Android
 • پروژه Android
 • پوشه Src
 • پوشه Gen
 • دریافت و به روز رسانی View ها
 • ایجاد و راه اندازی Activitie ها
 • معرفی Android UI
 • انواع پوسته ها
 • ایجاد طرح های ساده
 • تنظیمات Shared
 • تنظیمات صفحه نمایش
 • معرفی منوها
 • نوع منوها
 • ایجاد گزینه های منو
 • ایجاد یک منوی متنی
 • ایجاد یک زیر مجموعه منو
 • معرفی Dialog
 • مدیریت Dialog
 • ایجاد یک Alert Dialog
 • ایجاد یک Progress Dialog
 • ایجاد یک Custom Dialog
 • Android License Manager چیست؟

عنوان دوره آموزشی: Introduction to Android Development سطح: مقدماتی مدت زمان: 5 ساعت و 44 دقیقه نویسنده: John Sonmezلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Overview
	 03:16	
Introduction
	 01:47	
Android Background
	 03:41	
Android Architecture
	 04:56	
Android Applications
	 03:22	
Application Lifecycle
	 05:40	
APIs
	 03:23	
Security and Permissions
	 02:36	
The Android Market
	 03:33	
Summary
	 01:31	
Android Development Environment Setup		 00:16:07	
Introduction
	 01:56	
Updated Development Environment Setup
	 02:37	
Eclipse
	 02:36	
Android SDK
	 01:41	
ADT for Eclipse
	 02:20	
Platforms and Components
	 04:03	
Summary
	 00:54	
The Android Project		 00:23:39	
Introduction
	 01:23	
Src Folder
	 03:18	
Gen Folder
	 01:34	
Res Folder
	 06:03	
Android Manifest
	 04:41	
Summary
	 06:40	
The Activity		 00:42:41	
Introduction
	 01:26	
Activity Lifecycle
	 03:59	
Getting and Updating Views
	 08:58	
Responding to View Events
	 09:22	
Creating and Launching Activities
	 17:09	
Summary
	 01:47	
Android UI		 00:41:15	
Introduction
	 01:04	
Everything is a View
	 05:24	
Layout Files
	 06:14	
Types of Layouts
	 14:22	
Creating a Simple Layout
	 12:25	
Summary
	 01:46	
Preferences		 00:35:28	
Introduction
	 01:14	
Shared Preferences
	 06:09	
Saving and Retrieving
	 12:53	
Preferences Screen
	 05:54	
Preferences Activity
	 04:51	
Summary
	 04:27	
Menus		 00:36:21	
Introduction
	 00:48	
Type of Menus
	 06:11	
Creating an Options Menu
	 13:11	
Creating a Context Menu
	 08:55	
Creating a Submenu
	 05:23	
Summary
	 01:53	
Dialogs		 00:41:22	
Introduction
	 01:33	
Dialog Management
	 03:00	
Alert Dialog
	 01:45	
Progress Dialog
	 02:44	
Custom Dialog
	 01:54	
Creating an Alert Dialog
	 13:39	
Creating a Progress Dialog
	 10:41	
Creating a Custom Dialog
	 03:53	
Summary
	 02:13	
Deployment Part 1		 00:36:29	
Introduction
	 01:34	
Signing Your Application
	 04:17	
Exporting From Eclipse
	 03:42	
Manually Signing
	 13:03	
Obfuscating With Proguard
	 12:07	
Summary
	 01:46	
Deployment Part 2		 00:37:25	
Introduction
	 01:22	
What is Android License Manager
	 03:20	
Setting up LVL
	 04:53	
Adding License Checking
	 17:26	
Publishing on the Market
	 08:15

حجم فایل: 560MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Android Development

پیشنهاد فرادرس