آموزش پیشنهادی فرادرس

مهاجرت از Flash به Edge Animate

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش Edge Animate ، آموزش Adobe Flash

مهاجرت-از-flash-به-edge-animate

Edge Animate نرم افزاری قدرتمند از کمپانی Adobe است که به کمک آن می توانید وب سایت های متحرک ایجاد کنید.

این دوره آموزشی محصول Lynda است و در خصوص مهاجرت از Adobe Flash به Edge Animate مباحث و نکته هایی را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • استفاده از فایل های تمرینی
 • متحرک سازی فریم کلیدی
 • کار با کاراکترها
 • استفاده از Orient برای Path
 • کار با متن در Edge Animate
 • سفارشی کردن سبک متن
 • کار با code window
 • آشنایی با timeline interactions
 • مدیریت محتوای پروژه
 • ایجاد کاراکتر، گروه ها، و انیمیشن
 • کار با buttons  و  instances
 • ایجاد گالری عکس
 • کار با Video
 • کار با video  در یک Edge Animate project
 • کار با other Adobe Edge products
 • تبدیل SWF به HTML5 با استفاده از Swiffy
 • خلاصه دوره

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Are you an experienced Flash developer feeling stranded or left behind by the shift to HTML5, CSS, and JavaScript? There's hope yet, in the form of Edge Animate, which translates Flash's ease of use into code. Watch this course and learn how to make the connections between developing in Flash and in Edge Animate, and then make the leap to a more modern web development workflow.

Jake Str?h explains how the web has evolved away from Flash, while pointing out key similarities and differences in Edge Animate that make migrating at times both smooth and challenging. He shows how to re-create a simple Flash banner ad inside of Edge Animate, walking through tasks that should be familiar to Flash developers, like keyframing parameters and working with symbols and nested timelines. Text, audio, and video work differently in Edge Animate, so Jake also spends time on those techniques. Then he'll work through the process of developing an interactive mobile prototype that accepts input from touch screens. When you're done, you should have the tools you need to migrate to Edge Animate and start building web projects that live up to modern standards. Topics include: Understanding the history of Flash and the evolution toward HTML5 Comparing the interface, keyframing, and asset management Re-creating a Flash project in Edge Animate Working with web fonts and CSS font styles in Edge Animate Adding interactivity with JavaScript actions Working with HTML5 video Developing for touch screens Converting SWFs to HTML5 with third-party tools

Introduction 1m 24s Welcome 41s Using the exercise files 43s 1. Why Flash? Why Edge? 5m 25s A history and comparison of Flash and Edge Animate 5m 25s 2. Interface and Animation Workflows 31m 26s Comparing Flash and Edge Animate interfaces 4m 49s Importing and managing assets 6m 24s Animating keyframes 5m 54s Working with symbols 3m 50s Animating symbols and previewing the animation 6m 44s Utilizing Orient to Path 3m 45s 3. Working with Text 12m 7s Working with text in Edge Animate 4m 1s Customizing text styles 4m 29s Revealing text with clipping 3m 37s 4. Interactivity with Edge 32m 16s Comparing JavaScript and ActionScript 3.0 3m 18s Working with the code window 7m 26s Understanding timeline interactions 6m 56s Creating button rollovers and timeline labels 7m 7s Targeting symbol timelines with JavaScript actions 7m 29s 5. Re-creating a Flash project in Edge Animate 46m 8s Reviewing an existing Flash project 1m 32s Re-creating a Flash document in Edge Animate 2m 32s Importing and managing project content 3m 19s Creating and placing elements on the stage 4m 58s Creating symbols, groups, and animations 5m 36s Working with buttons and instances 10m 8s Creating the image gallery 8m 49s Exporting the project 4m 12s How Edge Animate and Flash implement content on the web 5m 2s 6. Working with Video 10m 33s How video and HTML5 work together 6m 48s Working with video in an Edge Animate project 3m 45s 7. Thinking Differently 7m 36s HTML5 Canvas in Flash 2m 59s Converting SWFs to HTML5 using Swiffy 3m 9s Working with other Adobe Edge products 1m 28s Conclusion 47s Next steps 47s

عنوان دوره: Lynda - Migrating from Flash to Edge Animate حجم فایل: 500MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Migrating from Flash to Edge Animate

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس