پیشنهاد فرادرس

نصب و راه اندازی WordPress در Microsoft Azure

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش Azure ، آموزش وردپرس (Wordpress) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب

نصب-و-راه-اندازی-wordpress-در-microsoft-azure

این آموزش تصویری نحوه نصب و راه اندازی سیستم مدیریت محتوای Wordpress روی پلتفرم ابری Azure را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی محصول Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی Microsoft Azure
  • Microsoft Azure چیست؟
  • راه اندازی Microsoft Azure
  • راه اندازی WordPress در Microsoft Azure
  • ساخت وب سایت جدید در WordPress
  • استفاده از WordPress در Microsoft Azure
  • مدیریت WordPress در Microsoft Azure
  • مدیریت WordPress از پانل Microsoft Azure
  • دسترسی به WordPress از طریق FTP
  • استفاده از کنترل نسخه با Microsoft Azure

سطح: متوسط مدت زمان:  42 دقیقه نویسنده: Morten Rand-Hendriksenلیست سرفصل های دوره آموزشی:

All you need to set up and publish a WordPress site is a hosting solution and about a half an hour of your time. In this course Morten Rand-Hendriksen looks at how Windows Azure allows anyone to easily set up, manage, and launch a WordPress site on a true cloud-hosting solution. Learn how to set up an account, get WordPress configured in a couple clicks, and start accessing WordPress through FTP and managing your files with version-control systems like Git and GitHub.

Want to set up WordPress on a regular shared host or create a local install on your own computer? Check out the rest of the courses in the Installing and Running WordPress series and find the solution that works for you.

Introduction 4m 57s Welcome 1m 5s Overview of course alternatives 3m 52s 1. Introduction to Microsoft Azure 8m 38s What is Microsoft Azure? 4m 6s Setting up a Microsoft Azure account 4m 32s 2. Setting Up WordPress on Microsoft Azure 9m 47s Creating a new WordPress website 7m 22s Using WordPress on Microsoft Azure 2m 25s 3. Managing WordPress on Microsoft Azure 16m 43s Managing WordPress from the Microsoft Azure panel 5m 40s Setting up deployment credentials 2m 53s Accessing WordPress through FTP 3m 9s Using version control with Microsoft Azure 5m 1s Conclusion 2m 28s Going further with WordPress 2m 28s

عنوان دوره: Lynda - Installing and Running WordPress Microsoft Azure حجم فایل: 81MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Installing and Running WordPress Microsoft Azure

پیشنهاد فرادرس