پیشنهاد فرادرس

نوشتن کدهای امن در PHP

دسته بندی ها: آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش طراحی وب ، آموزش پی اچ پی (PHP)

نکته ای که خیلی از برنامه نویسان مبتدی PHP به آن دقت نمی کنند نوشتن کدهای امن است.

یک کد امن اعتبار سرویس شما را بالا می برد و از آسیب زدن به وب سایت شما جلوگیری می کند.

در این دوره آموزشی از شرکت Udemy با تکنیک های کدنویسی امن در PHP آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی دوره
  • Threat چیست؟
  • استفاده از filter_var
  • بهبود امنیت در وب سایت
  • حفاظت از آپلود فایل
  • حفاظت در برابر حملات SQL Injection
  • استفاده از Prepared Statements
  • محافظت از پایگاه داده MySQL در برابر SQL Injection
  • نتیجه گیری

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

this PHP Security training video from Infinite Skills teaches you about the primary security considerations that can affect a PHP website, and how you can take preventative measures. This course is designed for users that already have a working knowledge of PHP and MySQL, and who develop PHP-based websites that contain sensitive or financial information.

You will start by learning about the most common forms of attack and what the consequences can be when your website is not protected. You will then move into learning about the filtering and validation functions in PHP, and why you should use them. Doug will teach you how you can protect your website against common website vulnerabilities and how to protect file uploads. Finally, this video tutorial will teach you how to protect against SQL injection attacks, and covers topics such as database escaping, using prepared statements, and protecting a MySQL database.

By the completion of this video based training course, you will have the knowledge required to ensure your website is secure against attacks and free of vulnerabilities. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

SECTION 1: Getting Started 1 Important - Working Files - Download These First Text 2 0101 What Does The Course Cover? 09:32 3 0102 How To Set Up For The Course 04:42 SECTION 2: Nature And Scope Of The Problem 4 0201 What Is The Threat? - Part 1 04:54 5 0202 What Is The Threat? - Part 2 05:33 6 0203 What Are The Consequences When A Website Is Not Protected Against Attacks? 03:18 7 0204 Most Common Forms Of Attack - Part 1 05:57 8 0205 Most Common Forms Of Attack - Part 2 05:42 9 0206 Most Common Vulnerabilities Attackers Can Exploit 10:09 10 0207 Helpful Resources 06:09 11 0208 Lab: Hacking Into Sweets Complete - Instructions 03:41 12 0209 Lab: Hacking Into Sweets Complete - Solution 03:41 SECTION 3: Understanding Filtering, Validation, And Output Escaping 13 0301 What Is Filtering, Validation, Output Escaping, And Why Do It? 09:37 14 0302 PHP Filtering Functions And Techniques 09:44 15 0303 PHP Validation Functions And Techniques 10:13 16 0304 PHP Output Escaping Functions 04:40 17 0305 Using filter_var() To Filter And Validate 06:29 18 0306 Lab: Filtering And Validating Posted Form Data - Instructions 04:23 19 0307 Lab: Filtering And Validating Posted Form Data - Solutions 07:13 SECTION 4: Preventing The Most Common Forms Of Attack 20 0401 Cross-Site Scripting Attacks - Part 1 09:02 21 0402 Cross-Site Scripting Attacks - Part 2 04:17 22 0403 Cross-Site Scripting Attacks - Part 3 09:35 23 0404 Session Hijacking And Forgery Attacks - Part 1 05:23 24 0405 Session Hijacking And Forgery Attacks - Part 2 09:37 25 0406 Remote Code Injection Attacks - Part 1 07:04 26 0407 Remote Code Injection Attacks - Part 2 06:37 27 0408 Lab: Improving Security On An Existing Website - Instructions 02:38 28 0409 Lab: Improving Security On An Existing Website - Solutions 08:17 SECTION 5: Protecting Against Common Website Vulnerabilities 29 0501 Unplanned Information Disclosure - Part 1 06:46 30 0502 Unplanned Information Disclosure - Part 2 08:44 31 0503 Predictable Resource Location 07:36 32 0504 Insufficient Authorization 06:41 33 0505 Improper Access Controls 11:01 34 0506 Avoiding Misconfiguration 11:34 35 0507 Protecting File Uploads 06:37 36 0508 Lab: Improving Security On An Existing Website - Instructions 03:09 37 0509 Lab: Improving Security On An Existing Website - Solutions 06:30 SECTION 6: Protecting Against SQL Injection Attacks 38 0601 How Can You Protect A MySQL Database? 05:42 39 0602 MySQL Database Escaping And Quoting 03:44 40 0603 Using Prepared Statements 06:59 41 0604 Lab: Protecting A MySQL Database Against SQL Injection - Instructions 02:23 42 0605 Lab: Protecting A MySQL Database Against SQL Injection - Solutions 04:50 SECTION 7: Conclusion 43 0701 Wrap Up 03:28

عنوان دوره: Udemy - Writing Secure PHP Code - PHP Security Tutorial حجم فایل: 519MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Writing Secure PHP Code PHP Security Tutorial

پیشنهاد فرادرس