پیشنهاد فرادرس

نوشتن کدهای CSS با LESS

دسته بندی ها: آموزش LESS ، آموزش های Infinite Skills ، آموزش CSS

نوشتن-کدهای-css-با-less

LESS یک ابزاری است که قابلیت‌هایی مانند متغیرها ، عملگرها ، Mixin ها و دستورات تودرتو را برای CSS فراهم می‌کند به این معنی که می توانید کدهای CSS را بسیار شبیه به زبان های مانند PHP بنویسید.

ویژگی مهم LESS قابلیت اجرا در سمت سرور و سمت کلاینت است.

این دوره آموزشی محصول Infinite Skills است و نحوه نوشتن کدهای CSS با LESS را به شما می آموزد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • LESS چیست؟
 • شناسایی خطاهای نحوی
 • ریاضی عمومی در LESS
 • درباره والتر Wimberly
 • آشنایی با LESS
 • نصب و راه اندازی Firebug
 • LESS برروی سرویس گیرنده سایت
 • تعریف و استفاده از متغیر
 • تغییر ارزش و دامنه متغیر
 • استفاده از mixin  ها
 • پارامتریک mixin  ها
 • پارامترهای چندگانه
 • مبانی Nesting
 • تعریف توابع LESS – رنگ

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this Writing CSS with {LESS} training course, expert author Walter Wimberly teaches you everything you need to know about this dynamic stylesheet language. This course is designed for users that already have a working knowledge of CSS.

You will start out by learning how to build {LESS} files, on the client-side and server-side. Walter will teach you how to build consistent values, including how to modify the value and scope of a variable, use Mixins, and identify Syntax errors. From there, you will learn about Nesting, and how to use Nesting with multiple selectors and pseudo-classes. This video training will also teach you about the functions and operations in {LESS}, including defined {LESS} functions in colour and math. Finally, Walter will show you how to compile {LESS} to CSS.

By the completion of this video based training course, you will have an in-depth understanding of how to write CSS with {LESS}. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

00. Free Videos From This Course What Is {LESS}? Our First {LESS} File Identifying Syntax Errors Parametric Mixins - Multiple Parameters Basic Math In {LESS} About Walter Wimberly 01. Getting Started 0101 What Is {LESS}? 0102 A Quick Introduction To {LESS} 0103 Installing Firebug 0104 How To Access Your Working Files 02. Building Our {LESS} Files 0201 Importing Files 0202 {LESS} On The Client Site 0203 Our First {LESS} File 0204 Commenting Our {LESS} 03. Building Consistent Values 0301 Defining And Using A Variable 0302 Modifying The Value And Scope Of A Variable 0303 Identifying Syntax Errors 0304 Using Mixins 0305 Parametric Mixins - Passing Parameters 0306 Conditional Tests - Guards 0307 Parametric Mixins - Multiple Parameters 0308 Importing External Files 04. Selector Nesting 0401 Basics Of Nesting 0402 Nesting Multiple Selectors 0403 Nesting With Pseudo-Classes 05. Functions And Operations 0501 Basic Math In {LESS} 0502 Defined {LESS} Functions - Colour 0503 Defined {LESS} Functions - Math 06. Finishing Up 0601 Compiling {LESS} To CSS 0602 The Completed Project And Further Topics 07. About the Author 0701 About Walter Wimberly

عنوان دوره: InfiniteSkills - Writing CSS with LESS Training Video حجم فایل: 211MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Writing CSS with LESS Training Video

پیشنهاد فرادرس