پیشنهاد فرادرس

نکات ضروری Knockout و JavaScript

دسته بندی ها: آموزش Knockout ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

نکات-ضروری-knockout-و-javascript

در یک جمله Knockout یک فریم ورک جاوا اسکریپ است که امکان پیاده سازی الگوی MVVM و مکانیزم data-binding را در پروژه‌های تحت وب به راحتی میسر می‌کند. به عبارت دیگر عناصر DOM را به data-model و آبجکت‌های data-model را به عناصر DOM مقید می‌کند، به طوری که با هر تغییر در مقدار یا وضعیت این عناصر یا آبجکت ها، تغییرات به موارد مقید شده نیز اعمال می‌گردد.

این دوره آموزشی شما خواهید آموخت که Knockout چگونه کار می کند. همچنین تکنیک های اشکال زدایی مختلف برای مدل های HTML اعلانی و JavaScript view ، کاوش در داده ها و مشاهده پذیری،استفاده از اتصالات سفارشی، توابع سفارشی و تنظیم عملکرد نیز از مواردی است که در این دوره پوشش داده شده است.

این مجموعه آموزشی (Essential Knockout and JavaScript Tips) دارای سطح متوسط و مدت زمان 3 ساعت و 49 دقیقه است. و توسط PluralSight ارائه شده است.

برخی عناوین مطرح شده در این مجموعه:

 • شبیه سازی کد با SmartGit
 • 2 راه  اتصال داده ها
 • اضافه کردن و حذف پرانتز
 • اشکال زدایی کد Knockout
 • استفاده از نقاط توقف شرطی
 • ارزیابی عبارات
 • چک کردن دامنه
 • محل و زمان تماس XHR
 • چک کردن اتصالات با محاسبه
 • اشکال زدایی منطقی از HTML به جاوا اسکریپت
 • عملکرد سفارشی toJson
 • فعال کردن کنترل اتصال
 • ایجاد یک اتصال هندلر
 • UI و انیمیشن
 • استفاده از بوت استرپ Typeahead
 • اتصال داده ها Typeahead
 • طراحی یک کنترل کننده اتصال
 • نوشتن Typeahead هندلر
 • مدیریت رویدادها و عملکرد
 • اتصالات در هر سطر
 • اضافه کردن رویداد جی کوئری
 • Refactoring برای کنترل اتصال
 • آشنایی با آرایه به روز رسانی
 • تست عملکرد آرایه قابل مشاهده
 • استفاده از آرایه مبنا
 • تست عملکرد آرایه های بزرگ
 • بهبود عملکرد آرایه های بزرگ
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	What to Expect from Knockout and JavaScript Tips	 		
What to Expect from Knockout and JavaScript Tips	 		
	Getting Started with the Demo Code	 		
Demo Code	 		
Where's the Code?	 		
Fork the Code	 		
Cloning the Code with SmartGit	 		
Tooling Options 		
Discard and Commit	 		
Demo Resources	 		
	Round 1: Starting Off on the Right Foot with Observables	 		
Getting Started on the Right Foot	 		
Mastering Observables	 		
Examining Observables in Plunker	 		
2 Way Data Binding	 		
Observables and Parentheses	 		
Adding and Removing Parentheses	 		
When and Where to Use Observables	 		
	Round 2: Live Debugging	 		
Debugging Knockout Code	 		
Debugging	 		
Using Conditional Breakpoints	 		
Evaluating Expressions	 		
Checking Scope	 		
Changing Code on the Fly in the Browser	 		
Locating and Timing XHR Calls	 		
Recap	 		
	Round 3: Inspecting Bindings	 		
Inspecting Declarative Bindings	 		
Inspecting Bindings With a Computed	 		
Moving Debug Logic to from HTML to JavaScript	 		
Cycles in Object Graphs	 		
Custom toJson Function	 		
Enabling the Binding Handler	 		
Testing the Dump Binding	 		
KnockoutJS Chrome PlugIn	 		
Examining Context Changes	 		
Right Tool for the Right Job	 		
	Round 4: Custom Binding Handlers	 		
Extending Your Bindings	 		
Top Reasons for Custom Bindng Handlers	 		
Creating a Binding Handler	 		
UI and Animation	 		
3rd Party Control Scenario	 		
Using the Bootstrap Typeahead	 		
Data Binding the Typeahead	 		
Designing a Binding Handler	 		
Writing the Typeahead Handler	 		
But Wait, There's More!	 		
Recap	 		
	Round 5: The Truth About Computed Observables	 		
Computeds Observables	 		
In a Nutshell	 		
Timings	 		
Triggering Disposal of a Computed	 		
Deferring Evaluation	 		
The Case for a Writeable Computed	 		
Using Computeds Wisely	 		
	Round 6: Manual Subscriptions	 		
Manual Subscriptions	 		
Why Should I Create Subscriptions?	 		
Subscription Syntax	 		
Car Demo	 		
Car Demo HTML 		
Car Demo ViewModel	 		
Car Demo Constructor 		
Car Demo Filtering with Computeds	 		
Car Demo Subscriptions	 		
Performing Logic Using Subscriptions	 		
Recap	 		
	Round 7: Event Delegation and Performance	 		
Managing Events and Performance	 		
Advantages of Event Delegation	 		
Bindings on Each Row	 		
Adding jQuery Event Delegation	 		
How to Use the Delegated Binding Handler 		
Refactoring for the Binding Handler	 		
Recap	 		
	Round 8: Performance	 		
Efficient Knockout	 		
Bindings All At Once	 		
Understanding Array Updates	 		
Creating the Array Performance Demo	 		
Testing Observable Array Performance	 		
Using the Underlying Array	 		
Testing Large Array Performance	 		
Improving Large Array Performance	 		
Tracking Re-Evaluations	 		
Time to Throttle	 	
Throttling Local Data	 		
Throttling Ajax	 		
Recap

حجم فایل:454MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Essential Knockout and JavaScript Tips

پیشنهاد فرادرس