تبلیغات

نکته های قوی در Access 2013

دسته بندی ها: آموزش اکسس (Microsoft Access) ، آموزش آفیس ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش VBA

نکته-های-قوی-در-access-2013

در این آموزش تصویری با نکته های بسیار مفیدی در نرم افزار Microsoft Access 2013 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • استفاده از فایل های تمرینی
 • راه اندازی برنامه
 • استفاده از دستور AutoExec
 • پنهان کردن نوار
 • ایجاد Combo Boxes
 • ایجاد فرم
 • کار با combo boxes
 • مشاهده نتایج به صورت آبشاری
 • کار با اشیاء پنهان
 • کار با کوئری ها
 • پنهان کردن جداول و اشیاء دیگر
 • دسترسی به جداول سیستم
 • آموزش کوئری ها پایگاه داده
 • کار با تقسیم پایگاه داده
 • ایجاد یک back
 • رمز عبور محافظت شده
 • ایجاد ابزار گزارش داینامیک
 • آشنایی با ابزار گزارش گیری
 • ساخت پرس و جو
 • نهایی کردن ابزار گزارش
 • ایجاد کلید های میانبر سفارشی
 • افزودن راهنمای ابزار و پیام های وضعیت
 • نوشتن  توابع سفارشی در ویژوال بیسیک
 • درک اصول اولیه عملکرد VBA
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Your tables are built, your relationships are defined, your queries and reports are ready to run. But is your Access database really ready for users? With these power tips, you can create a better user experience for your database and transform it into a fast, efficient, and even fun place to work. Adam Wilbert will show you how to remove typical Access interface elements (like the Welcome screen) for a better start-up experience, and borrow some tricks from web design to make your database more attractive and interactive. Plus, learn how to clean up a cluttered navigation pane, filter long lists with cascading combo boxes, and build in contextual help and keyboard shortcuts that your power users will thank you for. Adam also shows how to package the database for users who don't have Microsoft Access installed.
Topics include:
Creating a kiosk experience
Hiding the ribbon
Creating cascading combo boxes
Working with hidden objects
Creating a separate back end
Building a dynamic reporting tool
Writing custom functions in Visual Basic
Distributing your application

Introduction 4m 24s Welcome 1m 1s What you should know before watching this course 39s Using the exercise files 27s Trusting the exercise files 2m 17s 1. Creating a Start-up Experience 35m 0s Exploring start-up options 7m 54s Launching a splash screen 7m 19s Using an AutoExec macro 3m 16s Hiding the ribbon 9m 58s Creating a kiosk experience 6m 33s 2. Creating Cascading Combo Boxes 27m 59s Creating the form 9m 39s Creating the combo boxes 12m 27s Cascading the results 5m 53s 3. Working with Hidden Objects 16m 12s Embedding queries in reports 3m 35s Hiding tables and other objects 2m 48s Accessing system tables 4m 4s Querying a list of database objects 5m 45s 4. Working with Split Databases 20m 17s Creating a back end 3m 44s Password protecting a back end 6m 33s Creating customized front ends 10m 0s 5. Creating a Dynamic Reporting Tool 26m 9s Understanding the reporting tool 2m 39s Building the form 6m 29s Building the query 5m 19s Building the report 6m 44s Finalizing the reporting tool 4m 58s 6. Aiding the End User 13m 44s Creating customized shortcut keys 4m 48s Adding tooltips and status messages 4m 5s Creating task-specific help dialog boxes 4m 51s 7. Writing Custom Functions in Visual Basic 17m 28s Understanding VBA function basics 5m 22s Using custom functions in the database 5m 50s Creating a Select...Case function 6m 16s 8. Distributing Your Application 8m 27s Installing the free Access runtime 4m 25s Packaging your application 4m 2s Conclusion 45s Next steps 45s

عنوان دوره: Lynda - Access 2013 Power Tips حجم فایل: 389MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Access 2013 Power Tips

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Lynda - Access 2013 Power Tips_git.ir.rar