تبلیغات

نکته های پیشرفته در Reporting Services

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

نکته-های-پیشرفته-در-reporting-services

این مجموعه آموزشی (Reporting Services Advanced Topics) تکنیک های پیشرفته برای کار باداده های تصویری، خدمات تجزیه و تحلیل به عنوان یک منبع داده، و توابع سفارشی را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی دارای سطح پیشرفته و مدت زمان 2 ساعت و 35 دقیقه می باشد. و محصول PluralSight است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • رنگ پالت
 • نمونه پروژه :اضافه کردن بازه به نمودار خطی
 • فرار از مقیاس
 • نمونه پروژه : اضافه کردن یک Scale Break به یک نمودار ستونی
 • امتیازهای خالی
 • سری های محاسبه شده
 • نمونه پروژه : اضافه کردن یک میانگین متحرک به یک نمودار ستونی
 • نسخه ی نمایشی : اضافه کردن یک میانگین متحرک را به یک نمودار ستونی
 • انواع نمودارهای چندگانه
 • نمودار ناحیه ای چندگانه
 • لایه های نقشه
 • ویژگی های لایه MAP
 • نمونه پروژه : افزودن و پیکربندی یک لایه خطی
 • نمونه پروژه : افزودن و پیکربندی یک لایه نقطه ای
 • کار با دیتاست تحلیلی
 • طراحی پرس و جو
 • نوار ابزار
 • نمونه پروژه : اضافه کردن ویژگی  فرمت به یک مکعب
 • نمونه پروژه : اضافه کردن یک عضو محاسبه شده به یک مجموعه داده
 • پارامترها
 • نمونه پروژه : ایجاد پارامتر
 • کد جاسازی شده
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Advanced Chart Design	 		
Introduction	 		
Color Palette	 		
Demo: Creating a Custom Color Palette	 		
Intervals	 		
Demo: Adding Intervals to a Line Chart	 		
Scale Break	 		
Demo: Adding a Scale Break to a Column Chart	 		
Empty Points	 		
Demo: Configuring Empty Points	 		
Calculated Series	 		
Demo: Adding a Moving Average to a Column Chart	 		
Secondary Axis	 		
Demo: Moving a Series to a Secondary Axis	 		
Multiple Chart Types	 		
Demo: Changing the Series Chart Type	 		
Multiple Chart Areas	 		
Demo: Assigning a Series to a Separate Chart Area	 		
Pie Slice Consolidation	 		
Demo: Working with Pie Slice Properties	 		
Summary	 		
	Advanced Map Design	 		
Introduction	 		
Map Layers	 		
Map Layer Data Properties	 		
Map Layer Properties	 		
Demo: Adding and Configuring a Line Layer	 		
Demo: Adding and Configuring a Point Layer	 		
Color Rule Options	 		
Demo: Working with an Analytical Dataset	 		
Demo: Applying a filter to an Analytical Dataset	 		
Map Elements and Viewport Properties	 		
Demo: Working with Viewport Properties	 		
Scales and Legends	 		
Demo: Configuring Legends	 		
Custom Points	 		
Demo: Adding a Custom Point	 		
Order of Precedence	 		
Summary	 		
	Reporting with Analysis Services	 		
Introduction	 		
Query Designer - Design Mode	 		
Query Designer	 		
Toolbar	 		
Demo: Building a Basic Query	 		
Query Designer - Query Mode	 		
Demo: Working in Query Mode	 		
Extended Field Properties	 		
Demo: Using the FormattedValue Property	 		
Demo: Adding Formatting Properties to a Cube	 		
Configuring Font Properties with Extended Field Properties	 		
Aggregate Function	 		
Demo: Using the Aggregate Function	 		
Asymmetrical Queries and Aggregations	 		
Demo: Working with an Asymmetrical Query	 		
Demo: Using Aggregations Directly from the Cube	 		
Calculated Members	 		
Demo: Adding a Calculated Member to a Dataset	 		
Parameters	 		
Demo: Creating Parameters	 		
Calendar Control	 		
Demo: Working with the Calendar Control	 		
Summary	 		
	Custom Functions	 		
Introduction	 		
Embedded Code	 		
Code Property	 		
Example Function and Usage	 		
Demo: Developing and Using Embedded Code	 		
Custom Assembly	 		
Custom Assembly Implementation	 		
Version Numbering	 		
Custom Assembly Reference	 		
Custom Assembly Usage	 		
Demo: Developing and Using a Custom Assembly	 		
Summary

حجم فایل:226MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Reporting Services Advanced Topics

پیشنهاد فرادرس